Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

 

 

Lao động Lao động

Thanh toán trực tiếp chi phí cùng chi trả vượt quá 6 tháng lương cơ sở (28/11/2016 17:49)

Ngày 17 tháng 11 năm 2016 Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh đã có thông báo số 1810/TB-BHXH về việc thanh toán trực tiếp chi phí cùng chi trả vượt quá 6 tháng lương cơ sở...


Ngày 17 tháng 11 năm 2016 Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh đã có thông báo số 1810/TB-BHXH về việc thanh toán trực tiếp chi phí cùng chi trả vượt quá 6 tháng lương cơ sở cụ thể như sau:

1. Người có thẻ BHYT có thời gian tham gia BHYT đủ 05 năm liên tục và có chi phí đồng chi trả lớn hơn 6 tháng lương cơ sở (hiện nay là 7.260.000 đông) tính từ thời điểm đủ 5 năm liên tục sẽ được thanh toán phần chênh lệch 6 tháng lương cơ sở.

Ví dụ 1: Ông Nguyễn Văn A tham gia BHYT liên tục đủ 5 năm vào ngày 31/12/2015. Ngày 01/8/2016, Ông A mang hóa đơn chứng từ đến cơ quan BHXH đề nghị thanh toán phần cùng chi trả chi phí khám, chữa bệnh BHYT vượt quá 6 tháng lương cơ sở. Tổng chi phí cùng chi trả của Ông A từ ngày 01/01/2016 đến ngày 01/8/2016 là 20.000.000 đồng. Khi đó Ông A sẽ được thanh toán lại số tiền cùng chi trả là 20.000.000 đồng - 7.260.000 đồng = 12.740.000 đồng và được cơ quan BHXH cấp Giấy chứng nhận không cùng chi trả trong năm kể từ ngày 01/08/2016.

Ví dụ 2: Ông Nguyễn Văn B tham gia BHYT liên tục đủ 5 năm vào ngày 31/5/2016, Ngày 01/8/2016, Ông B mang hóa đơn chứng từ đến cơ quan BHXH đề nghị thanh toán phần cùng chi trả chi phí khám, chữa bệnh BHYT vượt quá 6 tháng lương cơ sở. Tổng chi phí cùng chi trả của Ông B từ ngày 01/01/2016 đến ngày 01/8/2016 là 20.000.000 đồng, trong đó số tiền cùng chi trả từ ngày 01/01/2016 đến 31/5/2016 là 5.000.000 đồng và số tiền cùng chi trả từ ngày 01/6/2016 đến ngày 01/8/2016 là 15.000.000 đồng. Khi đó Ông B sẽ được thanh toán lại số tiền cùng chi trả là 15.000.000 đồng - 7.260.000 đồng = 7.740.000 đồng và được cơ quan BHXH cấp Giấy chứng nhận không cùng chi trả trong năm kể từ ngày 01/8/2016.

2. Thủ tục thanh toán phần chênh lệch đồng chi trả quá 6 tháng lương cơ sở được tiếp nhận theo hồ sơ chi trả trực tiếp:

Thủ tục:

  • Thẻ BHYT và giấy tờ tùy thân có ảnh (bản sao).

  • Hóa đơn viện phí (bản chính).

  • Lập phiếu giao nhận hồ sơ (mẫu 502 trên trang web của Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh)

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Lịch nghỉ Tết Âm lịch năm 2017 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội(25/11/2016)
Mức lương tối thiểu vùng áp dụng năm 2017(17/11/2016)
Thông tư 15/2016/TT-BYT quy định Danh mục 34 bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội(10/10/2016)
Danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với dịch vụ kỹ thuật y tế thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế(6/10/2016)
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
34632166