Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

 

 

Lao động Lao động

Quản lý sử dụng Bộ lọc tự động (28/7/2017 13:35)

Ngày 01/8/2017, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với Bộ lọc tự động dùng trong mặt nạ hàn (Ký hiệu: QCVN 28:2016/BLĐTBXH)...


Ngày 01/8/2017, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với Bộ lọc tự động dùng trong mặt nạ hàn (Ký hiệu: QCVN 28:2016/BLĐTBXH) có hiệu lực thi hành.

Quy chuẩn này quy định các yêu cầu về an toàn lao động đối với Bộ lọc tự động, bao gồm: Bộ lọc tự động thay đổi hệ số truyền sáng thấp hơn giá trị tạo ra bởi bức xạ hồ quang (bộ lọc có độ tối thay đổi tự động) dùng trong mặt nạ hàn và Bộ lọc tự động trang bị cho các phương tiện cá nhân bảo vệ mắt cho thợ hàn và được gắn cố định vào thiết bị.

Theo đó, việc quản lý sử dụng Bộ lọc tự động được quy định như sau:

  • Bộ lọc tự động phải được bảo quản trong môi trường khô ráo thoáng mát, cách xa vật phát nhiệt, không bị ảnh hưởng của các dung môi có hại và theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất.

  • Sử dụng bộ lọc tự động phải dúng mục đích, đúng chức năng và theo đúng hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất.

  • Bộ lọc tự động phải được kiểm tra theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Không sử dụng Bộ lọc tự động nếu kết quả kiểm tra không đạt yêu cầu hoặc quá thời hạn sử dụng theo hướng dẫn cùa nhà sản xuất.

Người sử dụng lao động phải căn cứ vào hướng dẫn sử dụng, bảo quản và kiểm tra trong quá trình sử dụng của nhà sản xuất, xây dựng nội dung kiểm tra tính năng của Bộ lọc tự động. Nội dung hướng dẫn kiểm tra phải được phổ biến cho người lao động và treo ở vị trí thuận lợi cho người lao động tự kiểm tra.

Trước khi sử dụng Bộ lọc tự động, người lao động phải tự kiểm tra theo hướng dẫn đã được niêm yết tại nơi làm việc. Việc tự kiểm tra khi sử dụng Bộ lọc tự động hằng ngày phải được giám sát và có sổ ghi lại kết quả.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Quản lý sử dụng phương tiện bảo vệ mắt cá nhân dùng trong công việc hàn(25/7/2017)
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với Thang máy điện không buồng máy(25/7/2017)
V/v điều tra nhu cầu sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp năm 2017(25/7/2017)
Yêu cầu đối với những người làm việc với cầu trục, cổng trục(25/7/2017)
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
36300819