Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

 

 

Lao động Lao động

Yêu cầu đối với những người làm việc với cầu trục, cổng trục (1/8/2017 9:51)

Ngày 01/8/2017, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với Cầu trục, Cổng trục...


Ngày 01/8/2017, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với Cầu trục, Cổng trục (Ký hiệu: QCVN 30:2016/BLĐTBXH) có hiệu lực thi hành. Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố thông tin một số quy định như sau:

 1. Phạm vi điều chỉnh:
 • Quy chuẩn này quy định những yêu cầu về an toàn lao động đối với các loại cầu trục, cổng trục và bán cổng trục được định nghĩa trong TCVN 8242-1:2009 (ISO 4306-1:2007) Cần trục - Từ vựng - Phần 1: Quy định chung.

 • Đối với những cầu trục, cổng trục làm việc trong các điều kiện nghiêm ngặt, có phạm vi hoạt động đặc biệt (như sử dụng để di chuyển hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp…) và hoạt động trong môi trường có tính chất khác thường, ngoài việc tuân thủ các quy định của Quy chuẩn này còn phải tuân theo các yêu cầu mà pháp luật chuyên ngành quy định.

 1. Yêu cầu đối với những người làm việc với cầu trục, cổng trục:

 • Người lái cầu trục, cổng trục phải đảm bảo theo các yêu cầu tối thiểu tại mục 5.3.2 của TCVN 7549-1:2005 (ISO 12480-1:1997).

 • Người xếp dỡ tải phải đảm bảo theo các yêu cầu tối thiểu tại mục 5.4 của TCVN 7549-1:2005 (ISO 12480-1:1997).

 • Người báo hiệu phải đảm bảo theo các yêu cầu tối thiểu tại mục 5.5 của TCVN 7549-1:2005 (ISO 12480-1:1997).

 • Người lắp ráp cầu trục, cổng trục phải đảm bảo theo các yêu cầu tối thiểu tại mục 5.6 của TCVN 7549-1:2005 (ISO 12480-1:1997).

 • Đơn vị sử dụng cầu trục, cổng trục phải có trách nhiệm kiểm tra định kỳ cầu trục, cổng trục theo quy định tại Phụ lục A của TCVN 7549-1:2005 (ISO 12480-1:1997).

 • Người làm việc trực tiếp với cầu trục, cổng trục phải được trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân, giầy, mũ bảo hộ, găng tay và các loại phương tiện bảo vệ khác theo quy định.

 • Người chịu trách nhiệm quản lý trực tiếp, người vận hành cầu trục, cổng trục và những người làm việc với cầu trục, cổng trục và những người làm việc với cầu trục, cổng trục phải được đào tạo về chuyên môn phù hợp với quy định của Luật Giáo dục nghề nghiệp và được huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động theo quy định của Luật An toàn vệ sinh lao động và văn bản hướng dẫn.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Danh sách đơn vị đủ diều kiện quan trắc môi trường lao động(21/7/2017)
Hội nghị hướng dẫn việc thành lập Tổ truyền thông – Giáo dục sức khỏe tại các doanh nghiệp KCX-KCN trên 500 lao động(20/7/2017)
Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân sử dụng máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động(17/7/2017)
Mức đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp từ ngày 01/06/2017(17/7/2017)
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
36870356