Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

 

 

Lao động Lao động

Hội nghị đại biểu người lao động năm 2017 công ty TNHH Freetrend Industrial Việt Nam (31/3/2017 17:41)

Thực hiện Nghị định số 60/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc, ngày 28/3/2017, Công ty TNHH Freetrend Industrial Việt Nam...


Thực hiện Nghị định số 60/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc, ngày 28/3/2017, Công ty TNHH Freetrend Industrial Việt Nam – khu chế xuất Linh Trung đã tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động năm 2017.

Hội nghị đã được nghe đại diện Ban giám đốc báo cáo tình hình hoạt động, sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2016, báo cáo tài chính năm 2017 và phương hướng hoạt động sản xuất năm 2017. Báo cáo đã phân tích, đánh giá chi tiết những điểm đạt và chưa đạt của từng bộ phận, qua đó các bộ phận rút kinh nghiệm trong quá trình làm việc và tiến hành đăng ký chỉ tiêu thực hiện cho năm 2017.

Mặc dù gặp nhiều khó khăn trong sản xuất, kinh doanh nhưng Công ty vẫn đảm bảo chế độ chính sách cho người lao động, thu nhập bình quân đầu người là 8.110.000 VNĐ, tổng chi phúc lợi năm 2016 hơn 500 triệu đồng (phát quà cho người lao động làm việc 10 năm, thưởng cải tiến kỹ thuật, quà sinh nhật công nhân…)  

Không chỉ vậy, Công ty luôn chú trọng chăm lo điều kiện làm việc cho người lao động, triển khai thực hiện an toàn – vệ sinh lao động, mua sắm trang thiết bị bảo hộ lao động, khám sức khỏe định kỳ, huấn luyện...

Hội nghị người lao động được Công ty được tổ chức định kỳ hàng năm. Chính việc thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, công tác chăm lo, xây dựng quan hệ lao động hài hòa tại doanh nghiệp mà trong suốt thời gian qua, tại Công ty, không xảy ra tranh chấp lao động tập thể; trong sản xuất, nổi lên nhiều tập thể, cá nhân xuất sắc.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm(20/3/2017)
Tổng kết cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2016(20/3/2017)
Gặp gỡ cử tri thanh niên công nhân tại quận Bình Tân(20/3/2017)
Danh mục các loại máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động(7/3/2017)
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
36307734