Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

 

 

Lao động Lao động

Bảo hiểm cho người lao động trên công trường tối thiểu 100 triệu đồng/người/vụ (7/4/2017 8:25)

Ngày 26 tháng 12 năm 2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 329/2016/TT-BTC...


Ngày 26 tháng 12 năm 2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 329/2016/TT-BTC hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 119/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng.

Thông tư này hướng dẫn quy tắc, điều khoản, biểu phí bảo hiểm và chế độ tài chính, chế độ báo cáo đối với bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng đối với người lao động thi công trên công trường.

Về bảo hiểm đối với người lao động thi công trên công trường, đối tượng bảo hiểm đối với người lao động thi công trên công trường là trách nhiệm dân sự của nhà thầu thi công xây dựng đối với người lao động thi công trên công trường theo quy định của pháp luật. Số tiền bảo hiểm tối thiểu trong trường hợp bảo hiểm đối với người lao động thi công trên công trường là 100 triệu đồng/người/vụ.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 3 năm 2017.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Hội nghị đại biểu người lao động năm 2017 công ty TNHH Freetrend Industrial Việt Nam(1/4/2017)
Danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm(20/3/2017)
Tổng kết cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2016(20/3/2017)
Gặp gỡ cử tri thanh niên công nhân tại quận Bình Tân(20/3/2017)
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
36768245