Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

 

 

Lao động Lao động

Một số lưu ý trong việc khám sức khỏe trước khi bố trí làm việc (26/8/2016 19:13)

Việc khám sức khỏe trước khi bố trí làm việc được hướng dẫn tại Chương II Thông tư số 28/2016/TT-BYT...


Việc khám sức khỏe trước khi bố trí làm việc được hướng dẫn tại Chương II Thông tư số 28/2016/TT-BYT, theo đó:

1. Đối tượng khám sức khỏe trước khi bố trí làm việc là người lao động chuẩn bị làm việc, chuẩn bị chuyển sang làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hơn hoặc sau khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đã phục hồi sức khỏe, tiếp tục trở lại làm việc, trừ trường hợp đã được Hội đồng y khoa khám giám định mức suy giảm khả năng lao động và việc khám sức khỏe phải được thực hiện trước khi bố trí người lao động vào làm các công việc có yếu tố có hại.

2. Hồ sơ khám sức khỏe trước khi bố trí làm việc gồm:

  • Giấy giới thiệu của người sử dụng lao động thực hiện theo mẫu quy định tại Phụ lục 1 Thông tư 28/2016/TT-BYT (đính kèm); trường hợp cơ sở lao động có nhiều người phải khám sức khỏe trước khi bố trí làm việc thì người sử dụng lao động lập danh sách và điền các thông tin về nghề, công việc chuẩn bị bố trí, yếu tố có hại tại nơi làm việc gửi kèm theo Giấy giới thiệu.

  • Phiếu khám sức khỏe thực hiện theo mẫu quy định tại Phụ lục 2 Thông tư 28/2016/TT-BYT (đính kèm).

3. Về nội dung khám:

  • Khám sức khỏe trước khi bố trí làm việc thực hiện theo nội dung của mẫu Phiếu khám sức khỏe quy định tại Phụ lục 2 Thông tư 28/2016/TT-BYT (đính kèm).

  • Ngoài các nội dung quy định trên, bác sỹ Trưởng đoàn khám chỉ định khám chuyên khoa phù hợp với vị trí làm việc của người lao động.

  • Căn cứ vị trí làm việc của người lao động và chỉ định khám chuyên khoa của Trưởng đoàn khám, người thực hiện khám chuyên khoa có thể chỉ định thực hiện xét nghiệm cận lâm sàng (xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng) phù hợp với vị trí làm việc của người lao động đó.

  • Trường hợp người lao động đã được khám sức khỏe theo hướng dẫn tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 05 tháng 6 năm 2013 của Bộ Y tế hướng dẫn khám sức khỏe thì sử dụng kết quả khám sức khỏe còn giá trị và thực hiện khám chuyên khoa theo chỉ định của bác sỹ Trưởng đoàn khám.

Các quy định trên có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 8 năm 2016.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Một số lưu ý khi khám phát hiện bệnh nghề nghiệp(19/8/2016)
Báo Tuổi Trẻ tổ chức Ngày hội tư vấn, giới thiệu việc làm lần 1 – năm 2016(15/8/2016)
Quy định về hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động(15/8/2016)
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bức xạ tia X – giới hạn tiếp xúc bức xạ tia X tại nơi làm việc(9/8/2016)
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
35403376