Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

 

 

Lao động Lao động

Mức lương tối thiểu vùng áp dụng năm 2017 (23/11/2016 17:45)

Ngày 14 tháng 11 năm 2016, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 153/2016/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động...


Ngày 14 tháng 11 năm 2016, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 153/2016/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động. Nghị định có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2017.

Theo đó, kể từ ngày 01/01/2017, mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp như sau:

  • Mức 3.750.000 đồng/tháng, áp dụng với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng I.

  • Mức 3.320.000 đồng/tháng, áp dụng với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng II.

  • Mức 2.900.000 đồng/tháng, áp dụng với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng III.

  • Mức 2.580.000 đồng/tháng, áp dụng với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng IV.

Nghị định số 122/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động hết hiệu lực kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Thông tư 15/2016/TT-BYT quy định Danh mục 34 bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội(10/10/2016)
Danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với dịch vụ kỹ thuật y tế thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế(6/10/2016)
Hướng dẫn tạm thời thực hiện chế độ TNLĐ, BNN theo quy định của Luật An toàn, vệ sinh lao động(3/10/2016)
Truyền thông phổ biến kiến thức vệ sinh lao động, phòng tránh bệnh nghề nghiệp (miễn phí) cho người lao động năm 2016(7/9/2016)
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
36307860