Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

 

 

Lao động Lao động

Thủ tục hành chính về hoạt động dịch vụ việc làm (3/12/2018 9:53)

Ngày 23/11/2018, Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định số 1685/QĐ-LĐTBXH về việc công bố các thủ tục hành chính...


Ngày 23/11/2018, Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định số 1685/QĐ-LĐTBXH về việc công bố các thủ tục hành chính được sửa đổi về lĩnh vực việc làm thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 23/11/2018.

Theo đó, công bố 03 thủ tục hành chính được sửa đổi, cụ thể:

  • Cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm;

  • Cấp lại giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm;

  • Gia hạn giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm.

Ngoài ra, quyết định quy định cụ thể trình tự thực hiện, thành phần, số lượng hồ sơ, thời hạn giải quyết đối với từng loại thủ tục cấp, cấp lại, gia hạn giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Danh sách tổ chức công bố đủ điều kiện quan trắc môi trường lao động theo Nghị định số 44/2016/NĐ-CP(20/11/2018)
Nghị định số 148/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động(15/11/2018)
Nghị định số 153/2018/NĐ-CP quy định chính sách điều chỉnh lương hưu đối với lao động nữ bắt đầu hưởng lương hưu trong giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2021 có thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 20 năm đến 29 năm 6 tháng(15/11/2018)
Thông báo kết quả tập huấn phổ biến quy định pháp luật về ATVSLĐ cho đối tượng An toàn, vệ sinh viên của các doanh nghiệp trong các KCX-KCN(26/10/2018)
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
35399462