Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

 

 

Lao động Lao động

Một số nội dung sửa đổi, bổ sung về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động (15/10/2015 16:26)

Ngày 07 tháng 10 năm 2015, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 88/2015/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 95/2013/NĐ-CP ngày 22/8/2013 của Chính phủ...


Ngày 07 tháng 10 năm 2015, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 88/2015/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 95/2013/NĐ-CP ngày 22/8/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (Nghị định 88/2015/NĐ-CP). Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 11 năm 2015 (Đính kèm Nghị định).

Một số nội dung sửa đổi, bổ sung về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động theo Nghị định 85/2015/NĐ-CP:

1. Vi phạm về tuyển, quản lý lao động:

1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động khi có một trong các hành vi sau đây:

 • Không thông báo công khai về nhu cầu tuyển lao động (theo Khoản 1 Điều 7 Nghị định 03/2014/NĐ-CP “Ít nhất 05 ngày làm việc trước ngày nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển lao động, người sử dụng lao động phải thông báo công khai về nhu cầu tuyển lao động. Nội dung thông báo bao gồm: Nghề, công việc, trình độ chuyên môn, số lượng cần tuyển; Loại hợp đồng dự kiến giao kết; Mức lương dự kiến; Điều kiện làm việc cho từng vị trí công việc”).

 • Không thông báo công khai kết quả tuyển lao động hoặc thông báo sau 05 ngày làm việc, kể từ ngày có kết quả tuyển lao động (theo Khoản 4 Điều 7 Nghị định 03/2014/NĐ-CP “Người sử dụng lao động phải thông báo công khai kết quả tuyển lao động trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày có kết quả tuyển lao động”

 • Không lập sổ quản lý lao động (nội dung sổ quản lý lao động theo Điều 7 Thông tư 23/2014/TT-BLĐTBXH ngày 29/8/2014).

2. Vi phạm quy định về giao kết hợp đồng lao động:

 • Giao kết hợp đồng lao động không đầy đủ các nội dung chủ yếu của hợp đồng lao động (mức phạt từ 1.000.000 – 20.000.000 đồng tùy theo số lượng người lao động bị vi phạm).

 • Giao kết hợp đồng lao động với người lao động từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi mà không có sự đồng ý bằng văn bản của người đại diện theo pháp luật của người lao động (mức phạt từ 20.000.000 – 25.000.000 đồng).

3. Vi phạm quy định về thử việc:

 • Không thông báo kết quả công việc người lao động đã làm thử theo quy định của pháp luật (quy định tại Điều 7 Nghị định 05/2015/NĐ-CP).

 • Kết thúc thời gian thử việc, người lao động vẫn tiếp tục làm việc mà người sử dụng lao động không giao kết hợp đồng lao động với người lao động

 • Chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động không đúng lý do, thời hạn hoặc không có văn bản đồng ý của người lao động theo quy định của pháp luật.

4. Vi phạm quy định về sửa đổi, bổ sung, chấm dứt hợp đồng lao động:

 • Sửa đổi quá một lần thời hạn hợp đồng lao động bằng phụ lục hợp đồng lao động hoặc khi sửa đổi thời hạn hợp đồng lao động bằng phụ lục hợp đồng lao động làm thay đổi loại hợp đồng lao động đã giao kết;

 • Không thực hiện đúng quy định về thời hạn thanh toán các khoản về quyền lợi của người lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động;

 • Không trả hoặc trả không đủ tiền trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm cho người lao động theo quy định của pháp luật; không trả hoặc trả không đủ tiền bồi thường cho người lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật

 • Cho thôi việc từ 02 người lao động trở lên mà không trao đối với tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở hoặc không thông báo trước 30 ngày cho cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh trong trường hợp thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc vì lý do kinh tế; Không lập phương án sử dụng lao động theo quy định của pháp luật. (Mức phạt từ 5.000.000 – 10.000.000 đồng)

5. Vi phạm quy định về tiền lương:

 • Không trả hoặc trả không đủ tiền lương làm thêm giờ, tiền lương làm việc ban đêm, tiền lương ngừng việc cho người lao động theo quy định của pháp luật.

 • Trả lương không đúng quy định cho người lao động khi tạm thời chuyển người lao động sang làm công việc khác so với hợp đồng lao động, trong thời gian tạm đình chỉ công việc, trong thời gian đình công, những ngày người lao động chưa nghỉ hàng năm.

 • Không trả thêm một khoản tiền tương ứng với mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp và tiền nghỉ phép hằng năm cho người lao động không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật

Các hành vi vi phạm quy định về tiền lương nêu trên có mức phạt từ 2.000.000 đến 50.000.000 đồng.

6. Vi phạm quy định về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi:

 • Không rút ngắn thời giờ làm việc đối với người lao động trong năm cuối cùng trước khi nghỉ hưu theo quy định của pháp luật (Khoản 10 Điều 3 Nghị định 45/2013/NĐ-CP “Thời giờ làm việc được rút ngắn mỗi ngày ít nhất 01 giờ đối với người lao động cao tuổi trong năm cuối cùng trước khi nghỉ hưu”).

 • Không thông báo bằng văn bản cho cơ quan chuyên môn giúp Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quản lý nhà nước về lao động tại địa phương về việc tổ chức làm thêm giờ từ trên 200 giờ đến 300 giờ trong một năm”

7. Vi phạm quy định về kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất:

 • Không đăng ký nội quy lao động với cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh;

 • Sử dụng nội quy lao động không được đăng ký hoặc đã đăng ký nhưng chưa có hiệu lực hoặc đã hết hiệu lực;

 • Xử lý kỷ luật lao động, bồi thường thiệt hại không đúng trình tự, thủ tục, thời hiệu theo quy định của pháp luật.

Các hành vi vi phạm nêu trên có mức phạt từ 5.000.000 đến 10.000.000 đồng.

8. Vi phạm quy định về phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp:

Bồi dưỡng bằng hiện vật cho người lao động làm công việc độc hại, nguy hiểm không đúng mức theo quy định (theo Thông tư 25/2013/TT-BLĐTBXH ngày 18/10/2013, gồm 4 mức bồi dưỡng có giá trị từ 10.000 – 25.000 đồng/suất/ngày). Mức phạt đối với hành vi này từ 3.000.000 – 30.000.000 đồng.

9. Vi phạm quy định về người nước ngoài làm việc tại Việt Nam:

 • Không thông báo tình hình sử dụng lao động là người nước ngoài hoặc báo cáo nhưng chưa đảm bảo những nội dung, thời hạn theo quy định của pháp luật.

 • Sử dụng lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam mà không có giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động hoặc sử dụng người lao động nước ngoài có giấy phép lao động đã hết hạn (mức phạt từ 30.000.000 – 75.000.000 đồng).

10. Vi phạm quy định về đảm bảo thực hiện quyền công đoàn:

 • Từ chối yêu cầu, đối thoại, thương lượng của công đoàn;

 • Không thỏa thuận bằng văn bản với Ban chấp hành công đoàn cơ sở hoặc Ban chấp hành công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, chuyển làm công việc khác theo hợp đồng lao động, kỷ luật sa thải đối với người lao động là cán bộ công đoàn không chuyên trách.

Các hành vi vi phạm nêu trên có mức phạt từ 10.000.000 đến 20.000.000 đồng.

11. Vi phạm quy định về đóng kinh phí công đoàn

 • Phạt tiền với mức từ 12% đến dưới 15% tổng số tiền phải đóng kinh phí công đoàn tại thời điểm lập biên bản vi phạm hành chính nhưng tối đa không quá 75.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có một trong các hành vi sau đây:

  a) Chậm đóng kinh phí công đoàn;

  b) Đóng kinh phí công đoàn không đúng mức quy định;

  c) Đóng kinh phí công đoàn không đủ số người thuộc đối tượng phải đóng.

 • Phạt tiền với mức từ 18% đến 20% tổng số tiền phải đóng kinh phí công đoàn tại thời điểm lập biên bản vi phạm hành chính nhưng tối đa không quá 75.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động không đóng kinh phí công đoàn cho toàn bộ người lao động thuộc đối tượng phải đóng.

Nghị định 88/2015/NĐ-CP quy định: Mức phạt tiền đối với các hành vi vi phạm nêu trên là mức phạt đối với cá nhân. Mức phạt tiền đối với tổ chức bằng 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân. Như vậy, trường hợp doanh nghiệp vi phạm thì mức phạt sẽ nhân đôi (có thể đến 150.000.000 đồng đối với 01 hành vi vi phạm).

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Huấn luyện xây dựng hệ thống quản lý An toàn – Vệ sinh lao động cải thiện điều kiện lao động, phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp năm 2015(10/9/2015)
Tuyển sinh năm học 2015 – 2016 Trường mầm non 30/4 (công lập) tại Khu công nghiệp Vĩnh Lộc(28/8/2015)
Cập nhật kiến thức An toàn vệ sinh thực phẩm - năm 2015(28/8/2015)
Chương trình hỗ trợ Doanh nghiệp vừa và nhỏ tổ chức tập huấn kiến thức an toàn lao động, vệ sinh lao động cho người lao động năm 2015.(14/8/2015)
Các trang: 8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
35399735