Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

 

 

Lao động Lao động

Triển khai thu, nộp Quỹ Phòng, chống thiên tai Thành phố đối với đối tượng doanh nghiệp và người lao động trong doanh nghiệp năm 2015 tại các khu chế xuất, khu công nghiệp (17/12/2015 15:30)

Ngày 10/12/2015, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Công văn số 7726/UBND-CNN về việc thu – nộp Quỹ Phòng, chống thiên tai Thành phố...


Ngày 10/12/2015, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Công văn số 7726/UBND-CNN về việc thu – nộp Quỹ Phòng, chống thiên tai Thành phố đối với đối tượng doanh nghiệp và người lao động trong doanh nghiệp năm 2015 tại các khu chế xuất và công nghiệp Thành phố, theo đó: “Cho phép gia hạn thời gian nộp Quỹ Phòng chống thiên tai Thành phố năm 2015 đối với doanh nghiệp và người lao động trong doanh nghiệp trú đóng trên địa bàn Thành phố đến hết Quý I năm 2016 để doanh nghiệp và người lao động trong doanh nghiệp hoàn tất thủ tục, hồ sơ đóng góp Quỹ Phòng, chống thiên tai Thành phố năm 2015 hoặc đề nghị xét miễn, giảm, tạm hoãn đóng góp Quỹ (nếu có)”.

Trên cơ sở đó, Ban Quản lý yêu cầu các doanh nghiệp nghiên cứu và triển khai thực hiện theo đúng quy định.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị doanh nghiệp liên hệ Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Thành phố (điện thoại: 38.297.598 – 38.233.811) để được hướng dẫn./.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Hội nghị phổ biến pháp luật lao động, Luật Bảo hiểm xã hội năm 2015(30/11/2015)
Tiền lương tối thiểu vùng năm 2016(24/11/2015)
Hội thi “Tìm hiểu Bộ luật Lao động – Năm 2015”(11/11/2015)
Hội nghị đại biểu người lao động năm 2015 Công ty TNHH Dệt Đông Minh (Việt Nam)(10/11/2015)
Các trang: 9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
36050757