Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

 

 

Lao động Lao động

Hội nghị Tập huấn và đối thoại pháp luật lao động (12/8/2015 16:46)

Bộ luật Lao động được Quốc hội thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2012, có hiệu lực từ ngày 01/5/2013...


Bộ luật Lao động được Quốc hội thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2012, có hiệu lực từ ngày 01/5/2013 (viết tắt Bộ luật Lao động năm 2012). Để hướng dẫn thi hành Bộ luật Lao động năm 2012, Chính phủ đã ban hành gần 20 nghị định, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cũng đã ban hành nhiều thông tư hướng dẫn thực hiện; tuy nhiên trong quá trình áp dụng, Bộ luật vẫn còn nhiều nội dung vướng mắc.

Nhằm giải đáp các vướng mắc về pháp luật lao động, ngày 03 và 04/8/2015, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã tổ chức Hội nghị tập huấn và đối thoại pháp luật lao động cho các Cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và một số doanh nghiệp khu vực phía nam (khu chế xuất, khu công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh có khoảng 100 doanh nghiệp tham dự).

Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo Vụ Lao động – Tiền lương, Vụ Bảo hiểm Xã hội, Cục Việc làm, Cục an toàn lao động đã triển khai bốn chuyên đề:

1- Chuyên đề về lao động – tiền lương: gồm các nội dung chính:

  • Đối thoại, thương lượng tập thể,

  • Tiền lương

  • Kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất (nội quy lao động) (đính kèm slide)

2- Chuyên đề về bảo hiểm xã hội: những điểm mới của Luật Bảo hiểm xã hội, có hiệu lực từ ngày 01/01/2016 (đính kèm slide)

3- Chuyên đề về an toàn lao động: (Luật An toàn lao động có hiệu lực từ ngày 01/07/2016) (đính kèm slide)

4- Chuyên đề về việc làm (Luật Việc làm có hiệu lực từ ngày 01/01/2015) (đính kèm tài liệu)

Để thuận lợi trong việc nghiên cứu, cập nhật và áp dụng đúng các quy định pháp luật mới về lao động, an toàn lao động, bảo hiểm xã hội, các doanh nghiệp có thể tham khảo các tài liệu tập huấn do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cung cấp nêu trên.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Tập huấn kiến thức an toàn lao động, vệ sinh lao động và phòng chống bệnh nghề nghiệp miễn phí cho người lao động năm 2015(10/8/2015)
Chiến dịch thanh tra lao động trong ngành may mặc năm 2015(10/8/2015)
Phòng, chống lây nhiễm MERS – CoV trong khu chế xuất, khu công nghiệp năm 2015(6/8/2015)
Hội nghị tập huấn pháp luật lao động(28/7/2015)
Các trang: 9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
35399842