Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

 

 

Lao động Lao động

Chính sách đối với lao động nữ (15/10/2015 16:35)

Ngày 01 tháng 10 năm 2015, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 85/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về chính sách đối với lao động nữ...


Ngày 01 tháng 10 năm 2015, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 85/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về chính sách đối với lao động nữ (Nghị định 85/2015/NĐ-CP). Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 11 năm 2015 (Đính kèm Nghị định).

Một số nội dung chủ yếu của Nghị định 85/2015/NĐ-CP:

1. Cải thiện điều kiện lao động đối với lao động nữ:

Người sử dụng lao động bảo đảm có đủ buồng tắm, buồng vệ sinh phù hợp tại nơi làm việc theo quy định của Bộ Y tế.

2. Chăm sóc sức khỏe đối với lao động nữ:

  • Khi khám sức khỏe định kỳ, lao động nữ được khám chuyên khoa phụ sản theo danh mục khám chuyên khoa phụ sản do Bộ Y tế ban hành.

  • Lao động nữ trong thời gian hành kinh được nghỉ: Mỗi ngày 30 phút, tối thiểu là 03 ngày trong một tháng; Thời gian nghỉ vẫn được hưởng đủ tiền lương theo hợp đồng lao động; Thời gian nghỉ cụ thể do người lao động thỏa thuận với người sử dụng lao động phù hợp với điều kiện thực tế tại nơi làm việc và nhu cầu của lao động nữ.

  • Lao động nữ trong thời gian nuôi con dưới 12 tháng tuổi được nghỉ: Mỗi ngày 60 phút trong thời gian làm việc để cho con bú, vắt, trữ sữa, nghỉ ngơi; Thời gian nghỉ vẫn được hưởng đủ tiền lương theo hợp đồng lao động.

  • Người sử dụng lao động lắp đặt phòng vắt, trữ sữa mẹ phù hợp với điều kiện thực tế tại nơi làm việc, nhu cầu của lao động nữ và khả năng của người sử dụng lao động.

Phòng vắt, trữ sữa mẹ: là một không gian riêng biệt rộng tối thiểu 6m2, có nguồn nước sạch, có nguồn điện, bảo đảm vệ sinh, được trang bị tủ lạnh, ghế, bàn; khăn giấy hoặc khăn lau, máy hút sữa, bình tiệt trùng (nếu có thể).

  • Khuyến khích người sử dụng lao động tạo điều kiện để lao động nữ nuôi con từ 12 tháng tuổi trở lên vắt, trữ sữa mẹ tại nơi làm việc. Thời gian nghỉ do người lao động thỏa thuận với người sử dụng lao động.

3. Giúp đỡ, hỗ trợ xây dựng nhà trẻ, lớp mẫu giáo hoặc một phần chi phí gửi trẻ, mẫu giáo

Căn cứ điều kiện cụ thể, người sử dụng lao động xây dựng phương án, kế hoạch giúp đỡ, hỗ trợ, xây dựng nhà trẻ, lớp mẫu giáo hoặc hỗ trợ một phần chi phí gửi trẻ, mẫu giáo đối với lao động nữ có con trong độ tuổi gửi trẻ, mẫu giáo bằng tiền mặt hoặc hiện vật. Mức và thời gian hỗ trợ do người sử dụng lao động thỏa thuận với đại diện lao động nữ.

Khuyến khích người sử dụng lao động tổ chức, xây dựng nhà trẻ, lớp mẫu giáo.

4. Chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động

- Người sử dụng lao động sử dụng nhiều lao động nữ được Nhà nước hỗ trợ như sau:

  • Được giảm thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp;

  • Các khoản chi tăng thêm cho lao động nữ được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của Bộ Tài chính.

- Người sử dụng lao động có sử dụng nhiều lao động nữ là người sử dụng lao động thuộc một trong các trường hợp sau đây:

   a) Sử dụng từ 10 đến dưới 100 lao động nữ, trong đó số lao động nữ chiếm 50% trở lên so với tổng số lao động;

   b) Sử dụng từ trên 100 đến dưới 1.000 lao động nữ, trong đó số lao động nữ chiếm 30% trở lên so với tổng số lao động;

   c) Sử dụng từ 1.000 lao động nữ trở lên.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Một số nội dung sửa đổi, bổ sung về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động(14/10/2015)
Huấn luyện xây dựng hệ thống quản lý An toàn – Vệ sinh lao động cải thiện điều kiện lao động, phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp năm 2015(10/9/2015)
Tuyển sinh năm học 2015 – 2016 Trường mầm non 30/4 (công lập) tại Khu công nghiệp Vĩnh Lộc(28/8/2015)
Cập nhật kiến thức An toàn vệ sinh thực phẩm - năm 2015(28/8/2015)
Các trang: 11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
36018758