Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

 

 

Lao động Lao động

Chương trình hỗ trợ Doanh nghiệp vừa và nhỏ tổ chức tập huấn kiến thức an toàn lao động, vệ sinh lao động cho người lao động năm 2015. (18/8/2015 15:42)

Thực hiện Chương trình quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động của Thành phố năm 2015,...


Thực hiện Chương trình quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động của Thành phố năm 2015, Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Thành phố (gọi tắt là Ban Quản lý) phối hợp cùng Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Thành phố tổ chức tập huấn an toàn - vệ sinh lao động cho doanh nghiệp vừa và nhỏ năm 2015, cụ thể như sau:

- Số lượng: 30 lớp (tối thiểu 20 học viên/lớp).

- Đối tượng hỗ trợ: Các doanh nghiệp quy mô vừa và nhỏ (dưới 300 lao động) hoạt động trong khu chế xuất, khu công nghiệp Thành phố. Ưu tiên cho các doanh nghiệp có nhiều nguy cơ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, chưa tham gia các lớp tập huấn hỗ trợ của chương trình quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động các năm trước.

- Đối tượng tập huấn: Nhóm 4 quy định tại Thông tư số 27/2013/TT-BLĐTBXH ngày 18/10/2013 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, bao gồm: người lao động (kể cả người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam), người học nghề, tập nghề, thử việc để làm việc cho người sử dụng lao động (trừ người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động).

- Thời gian triển khai: Từ ngày 01/9 – 30/11/2015.

- Thời gian tổ chức: Tùy tình hình sản xuất, doanh nghiệp đăng ký trong khoảng thời gian từ 08g00 – 16g00 các ngày trong tuần (trừ Chủ nhật). Sau khi tổng hợp danh sách đăng ký, Ban Quản lý sẽ liên hệ thống nhất thời gian cụ thể với doanh nghiệp.

- Địa điểm tổ chức: Hội trường của Doanh nghiệp.

- Nội dung tập huấn: Theo quy định tại Thông tư số 27/2013/TT-BLĐTBXH ngày 18/10/2013 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;

- Cách thức tổ chức:

  • Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Thành phố hỗ trợ cung cấp tài liệu và giáo trình bài giảng cho học viên; cử giảng viên đến huấn luyện; hỗ trợ tổ chức kiểm tra, sát hạch, đánh giá kết quả tập huấn; tổ chức khảo sát, đánh giá phản hồi.

  • Doanh nghiệp đăng ký tham gia Chương trình cần thực hiện các nội dung sau: thực hiện thủ tục tổ chức lớp tập huấn, ban hành quyết định thành lập ban tổ chức lớp và lập danh sách học viên tham dự lớp học; bố trí thời gian và cử người lao động tham dự lớp học phù hợp với tình hình sản xuất của doanh nghiệp; chuẩn bị nơi tập huấn, âm thanh, màn hình, máy chiếu, máy vi tính, nước uống cho học viên; photo tài liệu gốc cho học viên; bố trí bộ phận tổ chức kiểm tra sát hạch của doanh nghiệp và lập danh sách kết quả học tập của các học viên.

- Đăng ký: Các doanh nghiệp có nhu cầu đăng ký tổ chức Lớp tập huấn miễn phí (mẫu đăng ký tải tại đây) liên hệ với bà Thái Thanh Nguyên – Chuyên viên Phòng Quản lý Lao động Ban Quản lý (ĐT: 38.290.405 (số nội bộ: 33) hoặc 38.232.575; fax: 38.294.271; email: labour.dept@hepza.gov.vn) trước ngày 04/9/2015 (thứ Sáu). Vì số lượng có hạn, Ban Quản lý sẽ ưu tiên giải quyết các đơn vị đăng ký trước./.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Hội nghị Tập huấn và đối thoại pháp luật lao động(12/8/2015)
Tập huấn kiến thức an toàn lao động, vệ sinh lao động và phòng chống bệnh nghề nghiệp miễn phí cho người lao động năm 2015(10/8/2015)
Chiến dịch thanh tra lao động trong ngành may mặc năm 2015(10/8/2015)
Phòng, chống lây nhiễm MERS – CoV trong khu chế xuất, khu công nghiệp năm 2015(6/8/2015)
Các trang: 12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
36050500