Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

 

 

Lao động Lao động

Hội nghị người lao động năm 2014 Công ty TNHH MTV Dược phẩm và Sinh học y tế (MEBIPHAR) (14/4/2014 13:39)

Thực hiện Nghị định số 60/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc, sáng ngày 10/4/2014,...


Thực hiện Nghị định số 60/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc, sáng ngày 10/4/2014, Công ty TNHH MTV Dược phẩm và Sinh học y tế (MEBIPHAR) – KCN Tân Bình đã tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động năm 2014. Tham dự hội nghị gồm 69 đại biểu, đại diện cho 180 người lao động làm việc tại Công ty.

Hội nghị đã được nghe đại diện Ban giám đốc báo cáo tình hình hoạt động, sản xuất kinh doanh của Công ty. Báo cáo đã phân tích, đánh giá chi tiết những điểm đạt và chưa đạt của từng bộ phận. Qua đó, đề ra phương hướng, nhiệm vụ, chỉ tiêu cụ thể cho từng bộ phận và cho cả Công ty trong thời gian tới mà trọng tâm là tiếp tục xây dựng các quy chế để Công ty hoạt động đồng bộ; chủ động trong công tác cổ phần hóa, cùng với Ban chỉ đạo, tổ giúp việc cổ phần hóa hoàn thành nhiệm vụ năm 2014.

Cũng tại Hội nghị, Ban chấp hành Công đoàn đã trình bày Báo cáo tổng kết công tác thực hiện thỏa ước lao động tập thể năm 2013, tổng kết hoạt động của Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2012-2014. Mặc dù gặp nhiều khó khăn trong sản xuất, kinh doanh nhưng công tác đảm bảo việc làm, chăm lo cho người lao động luôn được Công ty chú trọng đầu tư nâng chất: Thu nhập bình quân của người lao động tăng 5,65% so với năm 2012; đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp thay cho người lao động; mua bảo hiểm tai nạn cho người lao động; chính sách lao động, công tác an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ được thực hiện nghiêm túc; Không chỉ vậy, Công ty còn tổ chức nhiều hoạt động công tác xã hội hướng về cộng đồng; hoạt động của Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội cựu chiến binh đều đạt thành tích xuất sắc.

Sau khi nghe báo cáo công tác của Ban thanh tra nhân dân, báo cáo kết quả Hội nghị người lao động cấp phòng ban, phân xưởng, đại diện Ban Giám đốc đã tiếp thu và trả lời đầy đủ các kiến nghị, góp ý về: Khen thưởng sáng kiến, cơ chế quản lý, điều kiện làm việc, đào tạo, thi nâng bậc…

Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự đã tiến hành bầu Ban thanh tra nhân dân và thành viên đại diện người lao động tham gia đối thoại định kỳ năm 2014.

Trên cơ sở đề xuất của Ban giám đốc và Ban chấp hành Công đoàn, Hội nghị đã thống nhất thông qua Thỏa ước lao động tập thể với nhiều điều khoản cao hơn luật, có lợi cho người lao động, khuyến khích sản xuất. Các đại biểu tham dự Hội nghị đã chứng kiến việc ký kết Thỏa ước lao động tập thể mới giữa Giám đốc công ty và Chủ tịch công đoàn công ty. Công đoàn Công ty cũng đã tiến hành phát động phong trào thi đua năm 2014.

Được biết Hội nghị người lao động là hoạt động được tổ chức định kỳ hàng năm của Công ty TNHH MTV Dược phẩm và Sinh học y tế. Chính việc thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, công tác chăm lo, xây dựng quan hệ lao động hài hòa tại doanh nghiệp mà trong suốt thời gian qua, tại Công ty, không có vụ tranh chấp lao động nào xảy ra; trong sản xuất, nổi lên nhiều tập thể, cá nhân xuất sắc, nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật được áp dụng; doanh thu, lợi nhuận năm sau đều vượt chỉ tiêu và cao hơn năm trước. Với nhiều thành tích đạt được trong sản xuất, kinh doanh và chăm lo cho người lao động, năm 2013, Công ty có 01 cá nhân đã được vinh dự đón nhận Huân chương lao động hạng 3.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Ban Quản lý kiểm tra việc thực hiện Pháp luật lao động và Bảo hiểm xã hội đợt 1 - năm 2014.(11/4/2014)
Tham gia chương trình đi bộ đồng hành với người khuyết tật Việt Nam, chủ đề "Chung bước yêu thương – Trao niềm hy vọng" năm 2014(7/4/2014)
Kết quả đợt tập huấn miễn phí về An toàn - Vệ sinh lao động cho doanh nghiệp(1/4/2014)
Lễ phát động hưởng ứng Tuần lễ quốc gia về An toàn - Vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ lần thứ 16 năm 2014(18/3/2014)
Các trang: 19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
34906730