Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

 

 

Lao động Lao động

Những điểm mới của Luật Bảo hiểm Y tế (11/8/2014 13:46)

Ngày 26/6/2014, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã ban hành Lệnh số 03/2014/L-CTN công bố Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế (Luật BHYT)...


Ngày 26/6/2014, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã ban hành Lệnh số 03/2014/L-CTN công bố Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế (Luật BHYT). Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015. Luật BHYT có một số điểm nổi bật sau đây:

1. Mở rộng đối tượng tham gia BHYT:

- BHYT là hình thức bảo hiểm bắt buộc, đối tượng tham gia bảo hiểm y tế mở rộng một cách đáng kể nhằm thực hiện nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cho người dân, không vì mục đích lợi nhuận. Đối tượng tham gia bảo hiểm được chia thành 5 nhóm: nhóm do người lao động (NLĐ) và người sử dụng lao động (NSDLĐ) đóng; nhóm do tổ chức BHXH đóng; nhóm do ngân sách nhà nước đóng; nhóm được ngân sách nhà nước hỗ trợ và nhóm tham gia BHYT theo hộ gia đình.

- Tất cả thành viên trong hộ gia đình (trừ trường hợp đã tham gia BHYT theo HĐLĐ, theo chế độ với người có công, bảo trợ xã hội, HSSV…) cũng sẽ phải tham gia BHYT, mức đóng được giảm dần từ thành viên thứ 2 trở đi, cụ thể như sau: Người thứ nhất đóng tối đa bằng 6% mức lương cơ sở; Người thứ hai, thứ ba, thứ tư đóng lần lượt bằng 70%, 60%; 50% mức đóng của người thứ nhất; từ người thứ năm trở đi đóng bằng 40% mức đóng của người thứ nhất.

2. BHXH chịu trách nhiệm đóng BHYT cho người lao động nghỉ việc hưởng chế độ thai sản:

Theo Điểm a Khoản 1 Điều 13, trong thời gian người lao động nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội thì mức đóng hằng tháng tối đa bằng 6% tiền lương tháng của người lao động trước khi nghỉ thai sản và do tổ chức bảo hiểm xã hội đóng.

3. Mức đóng BHYT:

- Trường hợp người lao động ký hợp đồng lao động cùng lúc với nhiều người sử dụng lao động thì đóng BHYT theo hợp đồng lao động có mức tiền lương cao nhất.

- Mức tiền lương tháng tối đa để tính số tiền đóng BHYT là 20 lần mức lương cơ sở.

4. Thay đổi về mức hưởng BHYT:

Người tham gia BHYT khi đi khám bệnh, chữa bệnh thì được quỹ BHYT thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng với mức hưởng như sau:

- 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh khi người bệnh có thời gian tham gia BHYT 5 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở, trừ trường hợp tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến. (Điểm c Khoản 1 Điều 22)

- Trường hợp người có thẻ BHYT tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến được quỹ BHYT thanh toán theo mức hưởng quy định tại khoản 1 Điều 22 theo tỷ lệ như sau:

a) Tại bệnh viện tuyến trung ương là 40% chi phí điều trị nội trú;

b) Tại bệnh viện tuyến tỉnh là 60% chi phí điều trị nội trú từ ngày Luật này có hiệu lực đến ngày 31 tháng 12 năm 2020; 100% chi phí điều trị nội trú từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 trong phạm vi cả nước;

c) Tại bệnh viện tuyến huyện là 70% chi phí khám bệnh, chữa bệnh từ ngày Luật này có hiệu lực đến ngày 31 tháng 12 năm 2015; 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh từ ngày 01 tháng 01 năm 2016.

- Từ ngày 01 tháng 01 năm 2016, người tham gia BHYT đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu tại trạm y tế tuyến xã hoặc phòng khám đa khoa hoặc bệnh viện tuyến huyện được quyền khám bệnh, chữa bệnh BHYT tại trạm y tế tuyến xã hoặc phòng khám đa khoa hoặc bệnh viện tuyến huyện trong cùng địa bàn tỉnh có mức hưởng theo quy định tại khoản 1 Điều 22.

5. Tăng mức phạt DN trốn đóng BHYT

Cơ quan, tổ chức, người sử dụng lao động có trách nhiệm đóng BHYT mà không đóng hoặc đóng không đầy đủ thì:

- Phải đóng đủ số tiền chưa đóng và nộp số tiền lãi bằng hai lần mức lãi suất liên ngân hàng tính trên số tiền, thời gian chậm đóng; nếu không thực hiện thì theo yêu cầu của người có thẩm quyền, ngân hàng, tổ chức tín dụng khác, kho bạc nhà nước có trách nhiệm trích tiền từ tài khoản tiền gửi của cơ quan, tổ chức, người sử dụng lao động có trách nhiệm đóng BHYT để nộp số tiền chưa đóng, chậm đóng và lãi của số tiền này vào tài khoản của quỹ BHYT;

- Phải hoàn trả toàn bộ chi phí cho người lao động trong phạm vi quyền lợi, mức hưởng BHYT mà người lao động đã chi trả trong thời gian chưa có thẻ BHYT.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Những nội dung quan trọng của Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam(8/8/2014)
Tổ chức lớp huấn luyện, cấp Giấy chứng nhận miễn phí cho cán bộ phụ trách công tác An toàn vệ sinh lao động tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ khu chế xuất, khu công nghiệp.(31/7/2014)
Hội nghị tham vấn ý kiến người lao động và người sử dụng lao động về dự án Luật Bảo hiểm Xã hội (sửa đổi)(30/7/2014)
Địa điểm đăng ký Bảo hiểm thất nghiệp(4/7/2014)
Các trang: 19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
35399459