Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

 

 

Lao động Lao động

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ chuyên môn về hóa chất (9/10/2014 11:41)

Ngày 30/9/2014, Sở Công Thương phối hợp cùng Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Sở Khoa học và công nghệ tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ chuyên môn về hóa chất...


Ngày 30/9/2014, Sở Công Thương phối hợp cùng Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Sở Khoa học và công nghệ tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ chuyên môn về hóa chất.

Mục đích của Hội nghị tập huấn nhằm trang bị kiến thức chuyên môn về công tác quản lý hoạt động hóa chất ngành y tế, phụ gia thực phẩm, thủy sản, thú y, bảo vệ thực vật, hóa chất ngành công nghiệp, công tác quản lý tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, chất lượng sản phẩm hàng hóa tập trung vào 04 chuyên đề:

Chuyên đề 1: công tác quản lý hoạt động hóa chất ngành y tế, thực phẩm gồm: khái quát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực hóa chất ngành y tế, phụ gia thực phẩm, thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh hóa chất y tế, phụ gia thực phẩm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, công tác kiểm tra hoạt động hóa chất ngành y tế, thực phẩm.

Chuyên đề 2: công tác quản lý hoạt động hóa chất thủy sản, thú y, bảo vệ thực vật gồm: khái quát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực hóa chất ngành thủy sản, thú y, bảo vệ thực vật, thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh hóa chất thủy sản, thú y, bảo vệ thực vật trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, công tác kiểm tra hoạt động hóa chất ngành thủy sản, thú y, bảo vệ thực vật.

Chuyên đề 3: công tác quản lý tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, chất lượng sản phẩm hàng hóa gồm các quy định về nhãn hóa chất và tiêu chuẩn đo lường chất lượng trong sản xuất, kinh doanh hóa chất, kiểm tra và xử lý vi phạm về nhãn hóa chất.

Chuyên đề 4: công tác quản lý hoạt động hóa chất ngành công nghiệp gồm: khái quát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực hóa chất công nghiệp, thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh hóa chất công nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, công tác kiểm tra hoạt động hóa chất công nghiệp, các biện pháp an toàn khi tịch thu, bảo quản hóa chất công nghiệp nguy hiểm trong thời gian chờ xử lý.

Tham dự khóa học có khoảng hơn 100 học viên là cán bộ công chức Chi cục quản lý thị trường thành phố, Ban quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp thành phố, đại diện các phòng y tế quận/huyện trên địa bàn thành phố.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Bàn giao dụng cụ thể thao và thiết bị văn hóa cơ sở cho khu công nghiệp Hiệp Phước(6/10/2014)
Thông báo về việc tổ chức lớp tập huấn về lao động nước ngoài năm 2014(2/10/2014)
Một số quy định mới về lao động nước ngoài.(2/10/2014)
Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 03/2014/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về việc làm(23/9/2014)
Các trang: 20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
36050490