Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

 

 

Lao động Lao động

Tổ chức các hoạt động Tuần lễ quốc gia về An toàn - Vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 16 năm 2014 (11/3/2014 9:17)

Căn cứ theo Kế hoạch số 403/KH-UBND ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức các hoạt động Tuần lễ quốc gia về An toàn - Vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ...


Căn cứ theo Kế hoạch số 403/KH-UBND ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức các hoạt động Tuần lễ quốc gia về An toàn - Vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ (AT-VSLĐ-PCCN) thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 16 năm 2014, Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh (Ban quản lý) xây dựng Hướng dẫn tổ chức các hoạt động Tuần lễ quốc gia về AT-VSLĐ-PCCN lần thứ 16 năm 2014 trên địa bàn các khu chế xuất, khu công nghiệp như sau:

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU:

1. Mục đích:

Tổ chức đợt phát động tuyên truyền sâu rộng về công tác AT-VSLĐ-PCCN trong hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn các khu chế xuất, khu công nghiệp; qua đó nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật về thực hiện công tác AT-VSLĐ-PCCN của người sử dụng lao động và người lao động tại các doanh nghiệp; tập trung vào các doanh nghiệp có nguy cơ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và cháy nổ cao.

2. Yêu cầu:

 • Thông tin rộng rãi đến các doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn các khu chế xuất, khu công nghiệp trong đó chú ý tập trung tuyên truyền đến các doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động, có nhiều nguy cơ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, cháy nổ.
 • Các hoạt động phải thiết thực, hiệu quả, hướng đến doanh nghiệp và người lao động, tránh lãng phí, hình thức; đồng thời, thúc đẩy các hoạt động bảo đảm an toàn lao động, bảo vệ sức khỏe người lao động, ngăn ngừa tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp, phòng chống cháy nổ;
 • Tổ chức Tuần lễ quốc gia theo phương châm hướng về cơ sở, vận động được sự tham gia hưởng ứng chủ động, tích cực từ các doanh nghiệp và người lao động; phải thu hút được sự quan tâm và hưởng ứng rộng rãi của các cấp, các ngành, các doanh nghiệp đối với công tác AT-VSLĐ-PCCN.

II. CHỦ ĐỀ - THỜI GIAN TỔ CHỨC:

1. Chủ đề Tuần lễ quốc gia về AT-VSLĐ-PCCN năm 2014:

“Suy nghĩ và hành động vì mục tiêu không tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, cháy nổ tại nơi làm việc”.

2. Thời gian tổ chức:

Từ ngày 16/3 đến ngày 22/3/2014.

III. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG:     

1. Tuyên truyền, phát động người lao động tham gia hưởng ứng Tuần lễ quốc gia về AT-VSLĐ-PCCN năm 2014 bằng các hình thức sau:

 • Treo băng rôn, panô, áp phích tuyên truyền Tuần lễ quốc gia về AT-VSLĐ-PCCN năm 2014 trong khu vực doanh nghiệp, phát thanh tuyên truyền các bài viết, thông tin các nội dung về AT-VSLĐ-PCCN cho người lao động.
 • Tổ chức các hình thức mít tinh, hội nghị tại đơn vị để phát động đến toàn thể người lao động hưởng ứng Tuần lễ quốc gia về AT-VSLĐ-PCCN năm 2014. Phát động phong trào thi đua cam kết bảo đảm AT-VSLĐ-PCCN tại doanh nghiệp và tổ chức cho các phân xưởng, tổ, đội sản xuất đăng ký đơn vị An toàn vệ sinh lao động, không để xảy ra tai nạn lao động, sự cố sản xuất, cháy nổ.
 • Tổ chức các hoạt động hội thi an toàn vệ sinh viên, báo tường, hội thao về AT-VSLĐ-PCCN, tổ chức trưng bày triển lãm về hoạt động, các công trình cải thiện điều kiện lao động của doanh nghiệp, biểu dương, phê phán những hành vi vi phạm công tác AT-VSLĐ-PCCN tại doanh nghiệp.
 • Tổ chức tọa đàm, hội thảo, nói chuyện chuyên đề về AT-VSLĐ-PCCN, tìm hiểu pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động, Luật Phòng cháy và chữa cháy theo đặc thù của doanh nghiệp.

2. Thực hiện các quy định của Nhà nước về Pháp luật lao động, các quy định về PCCC tại doanh nghiệp:

 • Tiếp tục củng cố, kiện toàn bộ máy bảo hộ lao động của doanh nghiệp, bố trí đủ cán bộ làm công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động, phòng cháy chữa cháy cơ sở, phát triển mạng lưới an toàn vệ sinh viên, lực lượng sơ cấp cứu tại chỗ, lực lượng phòng cháy của doanh nghiệp theo Thông tư liên tịch 01/TTLT-LĐTBXH-BYT ngày 01/10/2011 của Liên Bộ Lao động-Thương binh xã hội và Bộ Y tế và Luật Phòng cháy chữa cháy.
 • Thực hiện đầy đủ các quy định chế độ chính sách về bảo hộ lao động cho người lao động như: trang bị đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động, đo môi trường lao động và cải thiện điều kiện làm việc, thực hiện phân loại lao động làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và tổ chức bồi dưỡng bằng hiện vật đối với các công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, trong môi trường lao động không đạt tiêu chuẩn vệ sinh lao động cho phép, khám sức khỏe định kỳ và khám phát hiện bệnh nghề nghiệp cho người lao động.v.v…
 • Xây dựng đầy đủ các nội quy, quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ trong hoạt động sản xuất của đơn vị, các quy trình an toàn vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ cho những công việc, vị trí sản xuất có nguy cơ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, cháy nổ. Chú ý xây dựng các phương án đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ đối với công việc hàn cắt kim loại, làm việc trong hầm kín.
 • Tổ chức huấn luyện an toàn vệ sinh lao động cho người lao động, chú ý các lĩnh vực thường xảy ra tai nạn lao động như : làm việc trên cao, công tác hàn cắt kim loại, làm việc trong hầm kín…
 • Tổ chức đợt tổng kiểm tra về AT-VSLĐ-PCCN trong doanh nghiệp trước, trong và sau Tuần lễ quốc gia; qua kiểm tra thực hiện ngay các biện pháp khắc phục những lĩnh vực gây mất an toàn, có nguy cơ cháy nổ; tổng hợp báo cáo thực hiện của đơn vị.

3. Các hoạt động khác:

- Tổ chức thăm hỏi, động viên công nhân viên chức lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hoặc thân nhân người chết do tai nạn lao động.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Các Công ty phát triển và kinh doanh hạ tầng:

 • Căn cứ vào Kế hoạch của Ban quản lý và tình hình thực tế tại khu chế xuất, khu công nghiệp, các Công ty phát triển và kinh doanh hạ tầng xây dựng, triển khai kế hoạch hoạt động hưởng ứng Tuần lễ quốc gia về AT-VSLĐ-PCCN lần thứ 16 năm 2014 của khu chế xuất, khu công nghiệp.
 • Công ty CP KCN Hiệp Phước phụ trách hỗ trợ kinh phí, cơ sở vật chất, an ninh trật tự cho công tác tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tuần lễ quốc gia về AT-VSLĐ-PCCN tại KCN Hiệp Phước.

2. Các doanh nghiệp trong khu chế xuất, khu công nghiệp:

 • Căn cứ vào Hướng dẫn của Ban quản lý và tình hình thực tế tại đơn vị, các doanh nghiệp xây dựng và triển khai kế hoạch hoạt động hưởng ứng Tuần lễ quốc gia về AT-VSLĐ-PCCN lần thứ 16 năm 2014 của doanh nghiệp.
 • Tổng kết báo cáo hoạt động Tuần lễ quốc gia (theo mẫu đính kèm) gửi về Thanh tra Sở Lao động-Thương binh và Xã hội (378/3 Điện Biên Phủ, phường 11, quận 10) và Phòng Quản lý lao động – Ban quản lý (35 Nguyễn Bỉnh Khiêm, P.ĐaKao, Q.1) trước ngày 28/3/2014 (thứ Sáu).

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị liên hệ ông Đàm Trung Hiếu (ĐTDĐ: 0903.768.006,  ĐT: 38.290.405 – 38.232.575, Fax: 38.294.271).

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Tổ chức lớp tập huấn về An toàn - Vệ sinh lao động miễn phí cho doanh nghiệp(5/3/2014)
Hội nghị Tổng kết công tác An toàn-Vệ sinh lao động-Phòng chống cháy nổ năm 2013 và triển khai phương hướng thực hiện nhiệm vụ An toàn-Vệ sinh lao động-Phòng chống cháy nổ năm 2014(28/2/2014)
Hội thảo về định hướng chiến lược phòng ngừa và giải quyết tranh chấp lao động(27/2/2014)
Thông tư hướng dẫn về cấp giấy phép lao động nước ngoài(25/2/2014)
Các trang: 20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
34906735