Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

 

 

Môi trường Môi trường

Góp ý dự thảo Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 30/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về công tác bảo vệ môi trường đô thị, khu dân cư và quản lý chất thải trên địa bàn thành phố (23/8/2017 9:45)

Ngày 14/8/2017, Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố đã có văn bản số 8173/STNMT-CTR về việc lấy ý kiến đóng góp cho dự thảo...


Ngày 14/8/2017, Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố đã có văn bản số 8173/STNMT-CTR về việc lấy ý kiến đóng góp cho dự thảo “Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 11 tháng 6 năm 2017 của Hội đồng nhân dân thành phố về công tác bảo vệ môi trường đô thị, khu dân cư và quản lý chất thải trên địa bàn thành phố”.

Trước đó, tại kỳ họp bất thường do Hội đồng nhân dân thành phố tổ chức vào ngày 11/6/2017 về chuyên đề về công tác bảo vệ môi trường đô thị, khu dân cư và quản lý chất thải trên địa bàn thành phố đã xác định mục tiêu cụ thể đến năm 2020 cần phải thực hiện những nội dung về bảo vệ môi trường, cụ thể:

Tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp về bảo vệ môi trường để kiểm soát, ngăn ngừa và giảm thiểu ô nhiễm, nâng cao chất lượng môi trường trong khu đô thị, khu dân cư, góp phần vào sự nghiệp phát triển bền vững.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý môi trường trên địa bàn thành phố; nâng cao nhận thức nhằm tạo sự chuyển biến tích cực của nhân dân về chấp hành pháp luật bảo vệ môi trường trong khu đô thị, khu dân cư và quản lý chất thải.

Tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động, phát huy tính chủ động, sáng tạo, nâng cao vai trò, trách nhiệm của các Sở, Ban, Ngành thành phố và đơn vị trực thuộc thể hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu và nhiệm vụ đề ra.

Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố đề nghị các Công ty phát triển hạ tầng khu chế xuất, khu công nghiệp thành phố có ý kiến đóng góp cho nội dung dự thảo và gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 25/8/2017.

Dự thảo được đăng tải trên trang web của Sở Tài nguyên và Môi trường tại địa chỉ: http://donre.hochiminhcity.gov.vn/thong-tin-hoat-dong/lists/posts/post.aspx.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Giải thưởng môi trường 2016(18/8/2016)
Khánh thành hệ thống quan trắc tự động chất lượng nước thải sau xử lý tại các KCX – KCN, KCNC Tp.HCM(26/1/2016)
Thí điểm hoạt động hỗ trợ pháp lý về pháp luật bảo vệ môi trường qua thư điện tử(26/8/2015)
Quyết định 16/2015/QĐ-TTg ngày 22/5/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thu hồi, xử lý sản phẩm thải bỏ(11/6/2015)
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
33133216