Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

 

 

Môi trường Môi trường

Góp ý Dự thảo Nghị định sửa đổi một số điều của Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. (20/8/2019 16:05)

Nhằm thực hiện có hiệu quả các quy định pháp luật về lĩnh vực bảo vệ môi trường, xử lý các hành vi vi phạm môi trường...


Nhằm thực hiện có hiệu quả các quy định pháp luật về lĩnh vực bảo vệ môi trường, xử lý các hành vi vi phạm môi trường. Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức xây dựng Dự thảo Nghị định sửa đổi một số điều của Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường (viết tắt là Dự thảo Nghị định). Dự thảo Nghị định đã được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường (http://www.monre.gov.vn mục Góp ý văn bản QPPL). Các Công ty PTHT KCX, KCN và các Doanh nghiệp có thể góp ý trực tiếp tại mục Góp ý tại đường dẫn ở trên trước ngày 30/8/2019.

Dự thảo Nghị định có thể tải về tại đây.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
“Giải pháp xử lý nước thải toàn diện bằng công nghệ cơ điện”(14/8/2019)
Góp ý Dự thảo Thông tư sửa đổi một số điều của Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quản lý chất thải nguy hại(13/8/2019)
Kế hoạch số 3098/KH-UBND về ban hành kế hoạch thực hiện phòng trào “Chống rác thải nhựa” trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2019 – 2021(30/7/2019)
Thông báo tạm ngưng tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính về lĩnh vực môi trường trong KCX, KCN(30/7/2019)
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
36870405