Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

Tài liệu truyền thông Tháng hành động vì môi trường hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới và Ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2022

Ngày 05 tháng 5 năm 2022, Ủy ban nhân dân Thành phố đã ban hành Quyết định số 1451/QĐ-UBND về tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường...

Ngày 05 tháng 5 năm 2022, Ủy ban nhân dân Thành phố đã ban hành Quyết định số 1451/QĐ-UBND về tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022, với các nội dung cụ thể như:

1. Tổ chức Ngày hội Sống xanh trực tuyến:

Thời giàn từ ngày 05/6/2022 đến hết ngày 20/6/2022. Các hoạt động tại Ngày hội được tổ chức trực tuyến trên nền tảng trực tuyến của Báo Phụ nữ Thành phố www.phunuonline.com.vn.

2. Tổ chức Hội thi Xây dựng Mô hình Sạch, Xanh, Thân thiện môi trường dựa vào cộng đồng tại khu dân cư trong tháng 5 năm 2022.

3. Tổ chức Hội thi mô hình sân chơi Thiếu nhi Thành phố sống Xanh trong tháng 6 năm 2022.

4. Đồng loạt tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường tại các địa phương, cơ quan, đơn vị trong tháng 6 năm 2022.

Nhằm triển khai các hoạt động tuyên truyền Tháng hành động vì môi trường hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới và Ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2022, Ban Quản lý cung cấp đến các Công ty Phát triển Hạ tầng KCX, KCN và các Doanh nghiệp bộ tài liệu hỗ trợ truyền thông tại đường dẫn

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1vG3ZxzCKdeOlCbu842nkKNpoXYRe5bzm hoặc tải thông qua mã QR

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
43244037