Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

Tập huấn các quy định pháp luật về Bảo vệ môi trường cho các Doanh nghiệp trong các Khu chế xuất, Khu công nghiệp năm 2022

Nhằm hướng dẫn các Doanh nghiệp trong KCX-KCN thực hiện có hiệu quả các quy định của pháp luật liên quan đến công tác bảo vệ môi trường, kiểm soát ô nhiễm trong quá trình hoạt động sản xuất...

Nhằm hướng dẫn các Doanh nghiệp trong KCX-KCN thực hiện có hiệu quả các quy định của pháp luật liên quan đến công tác bảo vệ môi trường, kiểm soát ô nhiễm trong quá trình hoạt động sản xuất, Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí (viết tắt là Ban Quản lý) đã ban hành Kế hoạch số 1362/KH-BQL ngày 23/5/2022 với các nội dung cụ thể như:

1. Đối tượng:

- Công ty Phát triển hạ tầng KCX-KCN, Chủ doanh nghiệp, nhân viên phụ trách công tác bảo vệ môi trường của các doanh nghiệp trong khu chế xuất, khu công nghiệp.

- Số lượng dự kiến: 1 - 2 người/Doanh nghiệp, tổng số lượng người tham gia tập huấn dự kiến khoảng 800-1.000 người, được chia thành 07 lớp.

2. Nội dung tập huấn:

- Phổ biến một số quy định của pháp luật liên quan đến công tác bảo vệ môi trường tại doanh nghiệp hoạt động trong KCX-KCN cụ thể:

  • Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP, Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT và các văn bản hướng dẫn khác liên quan.

  • Triển khai các nội dung trong công tác thực hiện Cải cách thủ tục hành chính tại Ban Quản lý.

- Thảo luận, giải đáp vướng mắc của các doanh nghiệp.

3. Thời gian và địa điểm tập huấn:

Lớp

Thành phần

Địa điểm

Thời gian

(từ 8h00 – 11h30)

1

KCX Tân Thuận

Trung tâm sinh hoạt  công nhân KCX Tân Thuận

Thứ Ba,

Ngày 14/6/2022

2

KCN Vĩnh Lộc

Hội trường KCN Vĩnh Lộc

Thứ Tư,

Ngày 15/6/2022

KCN Tân Bình

3

KCX Linh Trung 1,2

Hội trường Ban Quản lý

Thứ Năm,

Ngày 16/6/2022

KCN Tân Thới Hiệp

KCN Bình Chiểu

4

KCN Lê Minh Xuân

Hội trường

KCN Lê Minh Xuân

Thứ Ba,

Ngày 21/6/2022

KCN Lê Minh Xuân 3

KCN An Hạ

5

KCN Cát Lái 2

Hội trường Ban Quản lý

Thứ Tư,

Ngày 22/6/2022

KCN Tây Bắc Củ Chi

KCN Đông Nam

KCN Cơ khí Ô tô

6

KCN Hiệp Phước

Hội trường

KCN Hiệp Phước

Thứ Năm,

Ngày 23/6/2022

7

KCN Tân Phú Trung

Hội trường Ban Quản lý

Thứ Ba,

Ngày 28/6/2022

KCN Tân Tạo

 

4. Đăng ký tham dự:

- Doanh nghiệp điền thông tin Phiếu đăng ký tham dự tập huấn theo đường dẫn bên dưới để đăng ký trước 02 ngày của ngày tham dự tập huấn./.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd__6rijrTDeY5fNq9LQ3P1ayDSs47sxxWuS2Wb2CvAnVG-Tw/viewform

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
43236059