Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

Tổ chức tập huấn các quy định pháp luật về Bảo vệ môi trường cho các Doanh nghiệp trong các Khu chế xuất, Khu công nghiệp năm 2022

Thực hiện Kế hoạch số 1362/KH-BQL ngày 23/5/2022 của Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh (viết tắt là Ban Quản lý) về tập huấn các quy định pháp luật về Bảo vệ môi trường...

Thực hiện Kế hoạch số 1362/KH-BQL ngày 23/5/2022 của Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh (viết tắt là Ban Quản lý) về tập huấn các quy định pháp luật về Bảo vệ môi trường cho các Doanh nghiệp trong Khu chế xuất, Khu công nghiệp năm 2022. Ngày 14 tháng 06 năm 2022, Ban Quản lý đã phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và Công ty TNHH Tân Thuận tổ chức lớp tập huấn “Luật Bảo vệ môi trường 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành pháp luật bảo vệ môi trường” tại Trung tâm sinh hoạt công nhân KCX Tân Thuận.

Buổi tập huấn có khoảng 112 doanh nghiệp với gần 120 người tham dự là các lãnh đạo và nhân viên phụ trách công tác bảo vệ môi trường của các doanh nghiệp hoạt động tại Khu chế xuất Tân Thuận. Nội dung chủ yếu của buổi tập huấn là hướng dẫn thực hiện hồ sơ môi trường, báo cáo công tác bảo vệ môi trường và các quy định bảo vệ môi trường Doanh nghiệp phải tuân thủ theo quy định tại Luật Bảo vệ môi trường 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành liên quan.

Theo Kế hoạch số 1362/KH-BQL, Ban Quản lý sẽ tiếp tục phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các Công ty Phát triển hạ tầng KCX, KCN tổ chức các lớp tập huấn theo lịch như sau:

- Thứ Tư (15/6/2022): 08 giờ 30 tại Hội trường KCN Vĩnh Lộc (tập huấn cho các Doanh nghiệp đang hoạt động tại KCN Vĩnh Lộc, KCN Tân Bình);

- Thứ Năm (16/6/2022): 08 giờ 30 tại Hội trường Ban Quản lý (tập huấn cho các Doanh nghiệp đang hoạt động tại KCX Linh Trung 1, Linh Trung 2, KCN Tân Thới Hiệp, KCN Bình Chiểu);

- Thứ Ba (21/6/2022): 08 giờ 30  tại Hội trường KCN Lê Minh Xuân (tập huấn cho các Doanh nghiệp đang hoạt động tại KCN Lê Minh Xuân, KCN Lê Minh Xuân 3, KCN An Hạ);

- Thứ Tư (22/6/2022): 08 giờ 30 tại Hội trường Ban Quản lý (tập huấn cho các Doanh nghiệp đang hoạt động tại KCN Cát Lái 2, KCN Tây Bắc Củ Chi, KCN Đông Nam, KCN Cơ khí ô tô);

- Thứ Năm (23/6/2022): 08 giờ 30 tại Hội trường KCN Hiệp Phước (tập huấn cho các Doanh nghiệp đang hoạt động tại KCN Hiệp Phước)

- Thứ Ba (28/6/2022): 08 giờ 30 tại Hội trường Ban Quản lý (tập huấn cho các Doanh nghiệp đang hoạt động tại KCN Tân Phú Trung, KCN Tân Tạo)./.

(Đính kèm các file tài liệu tập huấn)

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
46779090