Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

Giải thưởng Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 4 năm 2021 và Giải thưởng Môi trường Việt Nam năm 2021

Nhằm phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường triển khai Giải thưởng Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 4 năm 2021 và Giải thưởng Môi trường Việt Nam năm 2021...

Nhằm phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường triển khai Giải thưởng Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 4 năm 2021 và Giải thưởng Môi trường Việt Nam năm 2021, Ban Quản lý thông tin đến doanh nghiệp các quy định, nội dung, biểu mẫu tham dự như sau:

1. Đối tượng xét tặng Giải thưởng

Giải thưởng được xét tặng đối với các tổ chức, cá nhân và cộng đồng có thành tích xuất sắc trong hoạt động bảo vệ môi trường trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó:

- Tổ chức: gồm cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp trong nước và các tổ chức của người nước ngoài có tư cách pháp nhân, hoạt động hợp pháp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

- Cá nhân: gồm người Việt Nam và người nước ngoài có năng lực hành vi dân sự, không trong thời gian thi hành án theo quy định của pháp luật.

- Cộng đồng: gồm nhóm dân cư sinh sống trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Lĩnh vực xét tặng Giải thưởng

Gồm 6 nhóm lĩnh vực sau:

- Quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường;

- Giáo dục, đào tạo, truyền thông; tham vấn, tư vấn, phản biện, giám sát thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường;

- Nghiên cứu và áp dụng tiến bộ khoa học, công nghệ vào lĩnh vực bảo vệ môi trường và có hiệu quả thực tế (không xét tặng Giải thưởng đối với công
trình nghiên cứu chưa được áp dụng rộng rãi trong thực tế);

- Phòng ngừa, giảm thiểu tác động xấu đến môi trường, khắc phục sự cố, xử lý ô nhiễm, phục hồi và cải thiện môi trường;

- Bảo vệ và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, bảo tồn đa dạng sinh học và an toàn sinh học;

- Thực hiện chiến lược tăng trưởng xanh, ứng phó với biến đổi khí hậu.

3. Điều kiện xét tặng Giải thưởng

Tổ chức, cá nhân và cộng đồng đăng ký tham gia Giải thưởng đáp ứng đủ các điều kiện sau:

1. Đối với tổ chức:

a) Đã hoạt động, sản xuất, kinh doanh liên tục tại Thành phố Hồ Chí Minh từ 04 năm trở lên (tính đến thời điểm đăng ký tham gia Giải thưởng), không vi phạm các quy định của Luật Bảo vệ môi trường và các quy định pháp luật khác của Việt Nam;

b) Tự nguyện đăng ký hoặc được một cơ quan, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp giới thiệu tham gia Giải thưởng;

c) Có thành tích xuất sắc, giải quyết thành công ít nhất một vấn đề môi trường hay thúc đẩy tiến bộ trong hoạt động bảo vệ môi trường thuộc một trong các lĩnh vực xét tặng Giải thưởng.

2. Đối với cá nhân và cộng đồng:

a) Không vi phạm các quy định của Luật Bảo vệ môi trường và các quy định pháp luật hiện hành trong thời gian ít nhất 04 năm tính đến thời điểm xét tặng Giải thưởng;

b) Tự nguyện đăng ký hoặc được cơ quan, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp giới thiệu tham gia Giải thưởng;

c) Có thành tích xuất sắc trong các lĩnh vực xét tặng Giải thưởng.

4. Hồ sơ đề nghị xét tặng Giải thưởng

Hồ sơ đề nghị xét tặng Giải thưởng (thực hiện theo mẫu kèm theo), bao gồm:

a) Văn bản đề nghị xét tặng Giải thưởng của tổ chức, cá nhân và cộng đồng.

b) Báo cáo thành tích gồm những nội dung chính như sau:

- Các thông tin về tổ chức, cá nhân, cộng đồng và lĩnh vực đăng ký tham gia Giải thưởng.

- Phần nội dung chính: Giới thiệu và thuyết minh về những thành tích, đóng góp đối với hoạt động bảo vệ môi trường theo các tiêu chí xét tặng Giải thưởng.

- Phần phụ lục: Các tài liệu, hình ảnh hoạt động (có thuyết minh ảnh), đĩa hình... chứng minh thành tích và kết quả áp dụng trong thực tiễn. Báo cáo thành tích phải có xác nhận của cơ quan, đơn vị chủ quản hoặc địa phương nơi tổ chức, cá nhân và cộng đồng có thành tích xuất sắc trong bảo vệ môi trường.

c) Hình ảnh của cá nhân, cộng đồng, biểu tượng (logo) của tổ chức.

d) Đối với hồ sơ của các tổ chức là doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, cần kèm các văn bản chứng minh tuân thủ luật pháp của Việt Nam về bảo vệ môi trường và báo cáo việc chấp hành các quy định pháp luật về nộp thuế trong thời gian ít nhất 04 (bốn) năm, tính đến thời điểm nộp hồ sơ tham gia Giải thưởng.

Tổ chức, cá nhân và cộng đồng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin và kết quả được cung cấp trong hồ sơ.

5. Thời hạn tiếp nhận hồ sơ: Đến hết ngày 31 tháng 7 năm 2021.

6. Địa điểm tiếp nhận hồ sơ

Hồ sơ tham gia gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường thông qua Chi cục Bảo vệ môi trường tại địa chỉ 227 Đồng Khởi, phường Bến Nghé, Quận 1, điện thoại 028.38279669-15, liên hệ chị Mai (số điện thoại 0914643131, hộp thư điện tử: ltnmai.stnmt@tphcm.gov.vn) hoặc chị Liên (số điện thoại 0918818881, hộp thư điện tử: ttlien.stnmt@tphcm.gov.vn).

Trên cơ sở các hồ sơ tham gia Giải thưởng Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 4 – năm 2021, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ tổng hợp các hồ sơ đủ điều kiện để tham gia Giải thưởng Môi trường Việt Nam và giới thiệu hồ sơ đến Bộ Tài nguyên và Môi trường xét chọn theo quy định.

Ban Quản lý thông tin đến các doanh nghiệp để biết và tham gia Giải thưởng Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 4 – năm 2021 và Giải thưởng Môi trường Việt Nam năm 2021./.

(Đính kèm mẫu đăng ký và báo cáo thành tích)

 

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
40858424