Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

Tọa đàm về “Đánh giá chất lượng xây dựng và ban hành quyết định hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường tại Việt Nam hiện nay”

Thực hiện Công văn số 6026/STP-THPL ngày 17/10/2019 của Sở Tư pháp về tổ chức Tọa đàm về “Đánh giá chất lượng xây dựng và ban hành quyết định hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường tại Việt Nam hiện nay”...

Thực hiện Công văn số 6026/STP-THPL ngày 17/10/2019 của Sở Tư pháp về tổ chức Tọa đàm về “Đánh giá chất lượng xây dựng và ban hành quyết định hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường tại Việt Nam hiện nay” dựa trên mục tiêu khảo sát các nội dung có liên quan từ Bộ Tư pháp, Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh (HEPZA) đã tổ chức buổi tọa đàm tại trụ sở HEPZA – số 35 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Đa Kao, quận 1 vào ngày 30 tháng 10 năm 2019. Tham dự buổi tọa đàm có Lãnh đạo Viện Khoa học Pháp lý – Bộ Tư pháp, Lãnh đạo Sở Tư pháp, Lãnh đạo HEPZA, Phòng Quản lý Môi trường – HEPZA, các chuyên gia môi trường, đơn vị tư vấn môi trường, đại diện một số Công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng và các doanh nghiệp hoạt động trong khu chế xuất, khu công nghiệp.

Qua buổi tọa đàm, các đơn vị tham dự đã trao đổi những nội dung về chất lượng xây dựng, ban hành quyết định hành chính liên quan đến công tác bảo vệ môi trường tại các khu chế xuất, khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và những bất cập tại các quy định trong văn bản quy phạm pháp luật hiện hành để từ đó Viện Khoa học Pháp lý – Bộ Tư pháp có kiến nghị đến cơ quan cấp trên nhằm xem xét điều chỉnh cho phù hợp với thực tiễn công tác quản lý nhà nước và bảo vệ môi trường tại các khu chế xuất, khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và cả nước nói chung.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
37408671