Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

 

 

Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy định về phân loại Chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 14/11/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ký Quyết định số 44/2018/QĐ-UBND...

Ngày 14/11/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ký Quyết định số 44/2018/QĐ-UBND ban hành Quy định về phân loại chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH) tại nguồn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo đó, CTRSH sẽ được phân làm 03 nhóm: chất thải hữu cơ dễ phân hủy (nhóm thức ăn thừa, lá cây, rau, củ quả, xác động vật), chất thải có khả năng tái sử dụng, tái chế (nhóm giấy, nhựa, kim loại, cao su, ni lông, thủy tinh) và chất thải còn lại (không bao gồm Chất thải nguy hại).

Chất thải sau phân loại phải được lưu chứa trong các bao bì, thiết bị phù hợp, đảm bảo vệ sinh môi trường, không quy định màu sắc. Tuy nhiên, UBND Thành phố khuyến khích chủ nguồn thải sử dụng túi màu trắng, màu xanh để chứa chất thải hữu cơ, túi có màu sắc khác (trừ màu trắng, màu xanh) để chứa chất thải còn lại; khuyến khích sử dụng thùng rác chuyên dùng của nhà sản xuất có màu xanh để chứa chất thải hữu cơ, thùng màu xám để chứa chất thải còn lại. Túi chứa chất thải hữu cơ hoặc túi chứa chất thải còn lại được phân biệt bằng các hình thức: dán nhãn, ghi dòng chữ trên túi, màu sắc tùi hoặc đánh dấu để nhận biết trước khi giao cho đơn vị thu gom, vận chuyển.

Quy định cũng đưa ra phương án thu gom như sau: Chất thải hữu cơ sẽ được thu gom vào các ngày thứ 2, 4, 6, Chủ nhật trong tuần; chất thải còn lại sẽ được thu gom vào các ngày 3, 5, 7 trong tuần. Tuy nhiên, nếu chủ nguồn thải có nhu cầu được tổ chức thu gom hàng ngày 02 nhóm chất thải phát sinh mà khác với quy định trên thì chủ nguồn thải phải thực hiện trả thêm chi phí dịch vụ thu gom, vận chuyển (chủ nguồn thải tự thỏa thuận với chủ thu gom, vận chuyển về tần suất và chi phí thu gom, vận chuyển tăng).

Trên đây là một số nội dung mới của Quy định về phân loại chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH) tại nguồn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
36885397