Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

Giải thưởng môi trường Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018

Thực hiện Quyết định số 2287/QĐ-UBND ngày 29/5/2018 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành Kế hoạch tổ chức Giải thưởng Môi trường năm 2018...

Thực hiện Quyết định số 2287/QĐ-UBND ngày 29/5/2018 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành Kế hoạch tổ chức Giải thưởng Môi trường năm 2018, Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh (đề nghị các Công ty đang hoạt động trong các khu chế xuất và khu công nghiệp trên địa bàn thành phố xem xét tham gia xét tặng giải thưởng môi trường Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018.

Giải thưởng Môi trường thành phố Hồ Chí Minh năm 2018 được tổ chức nhằm ghi nhận, tôn vinh các cá nhân, tập thể và cộng đồng có đóng góp tích cực trong bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố. Đồng thời, Giải thưởng là cơ sở để giới thiệu các cá nhân, tập thể và cộng đồng tham gia Giải thưởng Môi trường Việt Nam năm 2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Số lượng Giải thưởng không vượt quá 50 giải cho 03 loại giải thưởng cá nhân, tập thể và cộng đồng thuộc các lĩnh vực xét tặng. Mỗi tập thể, cá nhân đạt Giải thưởng sẽ được tặng Bằng khen của Ủy ban nhân dân thành phố và kinh phí khen thưởng tặng Bằng khen cho mỗi tập thể, cá nhân áp dụng theo quy định hiện hành (Bằng khen và kinh phí khen thưởng cho cộng đồng áp dụng đối với tập thể).

Giải thưởng Môi trường thành phố Hồ Chí Minh gồm 6 nhóm lĩnh vực:

+ Quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường;

+ Giáo dục, đào tạo, truyền thông; tham vấn, tư vấn, phản biện, giám sát thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường;

+ Nghiên cứu, áp dụng tiến bộ khoa học, công nghệ vào lĩnh vực bảo vệ môi trường;

+ Phòng ngừa, giảm thiểu tác động xấu đến môi trường, khắc phục sự cố, xử lý ô nhiễm, phục hồi và cải thiện môi trường.

+ Bảo vệ và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, bảo tồn đa dạng sinh học và an toàn sinh học.

+ Thực hiện chiến lược tăng trưởng xanh, ứng phó với biến đổi khí hậu.

  • Giải thưởng áp dụng đối với các tập thể, cá nhân và cộng đồng có thành tích xuất sắc trong hoạt động bảo vệ môi trường trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

  • Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ ngày phát động giải thưởng đến hết ngày 30/8/2018 (tính theo dấu bưu điện đối với hồ sơ gửi qua bưu điện).

  • Địa điểm tiếp nhận: Chi cục Bảo vệ môi trường – Sở Tài nguyên và Môi trường.

Địa chỉ: 227 Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1.

Điện thoại: 08.38279669 – 13. Fax: 08.38224551.

Biểu mẩu ban hành kèm theo Quyết định số 802/QĐ-STNMT ngày 21/6/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường tải tại đây

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
37242529