Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

Tình hình hoạt động Tình hình hoạt động
Khối thi đua 9 ký kết giao ước thi đua năm 2022

Ngày 31 tháng 3 năm 2022, Khối thi đua 9 đã tổ chức họp ký kết giao ước thi đua và triển khai các nhiệm vụ năm 2022...

Ngày 31 tháng 3 năm 2022, Khối thi đua 9 đã tổ chức họp ký kết giao ước thi đua và triển khai các nhiệm vụ năm 2022 của Khối.

Đến tham dự hội nghị ký kết có ông Nguyễn Hoàng Hưng – Phó Trưởng Ban Thi đua Khen thưởng Thành phố, bà Nguyễn My Loan- Phó Trưởng Phòng Tổ chức Hành chính Ban TĐKT.

Khối thi đua 9 trực thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố gồm 06 đơn vị: Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm (Khối trưởng), Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng Khu đô thị mới Nam Thành phố (Khối phó), Ban An toàn Giao thông Thành phố, Ban Đổi mới Quản lý doanh nghiệp Thành phố, Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng Khu đô thị Tây Bắc Thành phố, Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh.

Tại cuộc họp, các đơn vị đã thảo luận và thông qua các nội dung: Quy chế hoạt động Khối thi đua 9 năm 2022; Kế hoạch hoạt động Khối thi đua 9 năm 2022; Thang bảng điểm thi đua Khối thi đua 9 năm 2022; Giao ước thi đua Khối thi đua 9 năm 2022. Theo đó, năm 2022, Khối Thi đua 9 sẽ tổ chức sinh hoạt 02 chuyên đề, 01 hoạt động thực hiện công tác xã hội từ nguồn kinh phí từ việc đóng góp 1 ngày lương của công chức, viên chức, người lao động của các đơn vị./.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
43243932