Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

Tình hình hoạt động Tình hình hoạt động
Thủ tục hành chính đặc biệt, cấp bách trong đợt cao điểm phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Nhằm tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội...

Nhằm tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội, Ban Quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp Thành phố (Ban Quản lý) tiếp nhận trực tiếp những thủ tục hành chính sau:

  1. Cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư cho các ngành thuộc lĩnh vực lương thực, thực phẩm, thiết bị y tế.

  2. Điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư cho các ngành thuộc lĩnh vực lương thực, thực phẩm, thiết bị y tế.

  3. Giải trình nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài của người sử dụng lao động.

  4. Giải trình thay đổi nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài của người sử dụng lao động.

  5. Cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài.

Đối với các thủ tục hành chính khác, Ban Quản lý tạm ngừng tiếp nhận đến khi có thông báo mới của Ủy ban nhân dân Thành phố./.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
43236086