Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

Tình hình hoạt động Tình hình hoạt động
Hội nghị giao ban 6 tháng đầu năm 2022 giữa Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp và các Công ty phát triển hạ tầng Khu chế xuất, Khu công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh

Thực hiện Kế hoạch số 2100/KH-BQL ngày 25 tháng 7 năm 2022 của Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh...

Thực hiện Kế hoạch số 2100/KH-BQL ngày 25 tháng 7 năm 2022 của Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh (Ban Quản lý), vào ngày 28 tháng 7 năm 2022 đã diễn ra Hội nghị giao ban 6 tháng đầu năm 2022 giữa Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp và các Công ty phát triển hạ tầng Khu chế xuất, Khu công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh.

Hội nghị nhằm: Sơ kết tình hình hoạt động các khu chế xuất, khu công nghiệp Thành phố trong 6 tháng đầu năm 2022; Triển khai Kế hoạch tổ chức Hội nghị Tổng kết 30 năm xây dựng và phát triển khu chế xuất, khu công nghiệp Thành phố và thành lập Ban Quản lý; Thông tin Hội thảo góp ý cho Đề án “Định hướng phát triển các khu chế xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2025 - 2030 và tầm nhìn đến năm 2040” do Ủy ban nhân dân Thành phố tổ chức, dự kiến trong tháng 8 năm 2022; Triển khai Nghị định số 35/2022/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2022 của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế; Thông tin việc ký kết Quy chế phối hợp giữa Ban Quản lý và Công đoàn các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố; Triển khai nội dung hợp tác giữa Trường Cao đẳng Bán công Công nghệ và Quản trị doanh nghiệp (CTIM) và các Công ty phát triển hạ tầng Khu chế xuất, Khu công nghiệp.

Hội nghị được tổ chức trên tinh thần tạo không khí thân thiện, cởi mở, gắn kết giữa Ban Quản lý với các Công ty phát triển hạ tầng Khu chế xuất, Khu công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh và là diễn đàn công khai, minh bạch, với tinh thần góp ý xây dựng thẳng thắn.

Khách mời tham dự Hội nghị bao gồm: Đại diện Đảng ủy Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp; Đại diện Đảng ủy Cơ quan Đảng - Chính quyền - Đoàn thể; Đại diện Công đoàn các Khu chế xuất và công nghiệp; Đại diện Đoàn Thanh niên Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp; Lãnh đạo Ban Quản lý, Lãnh đạo các Phòng chuyên môn Ban Quản lý; Các đơn vị trực thuộc Ban Quản lý: Hiệp hội các doanh nghiệp Khu công nghiệp, Trường Cao đẳng bán công và quản trị doanh nghiệp (CTIM); Các Công ty phát triển hạ tầng Khu chế xuất, Khu công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh.

Tại Hội nghị, Ông Hứa Quốc Hưng – Trưởng Ban Quản lý đã đề nghị Các Công ty Phát triển Hạ tầng Khu chế xuất, Khu công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh:

   - Chuẩn bị các ý kiến tham gia Hội thảo góp ý cho Đề án “Định hướng phát triển các khu chế xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2025 - 2030 và tầm nhìn đến năm 2040”;

   - Chuẩn bị các ý kiến về khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Nghị định số 35/2022/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2022 của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế (Bộ Kế hoạch và Đầu tư dự kiến tổ chức triển khai vào giữa tháng 9 năm 2022);

   - Phối hợp với Ban Quản lý tổ chức các chuỗi hoạt động kỷ niệm 30 năm xây dựng và phát triển khu chế xuất, khu công nghiệp Thành phố và Hội nghị Tổng kết 30 năm xây dựng và phát triển khu chế xuất, khu công nghiệp Thành phố và thành lập Ban Quản lý.

 

   - Đối với các khó khăn, vướng mắc của các Công ty Phát triển Hạ tầng Khu chế xuất, Khu công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh (về pháp lý, quỹ đất thu hút đầu tư…), Ban Quản lý sẽ làm việc với từng Công ty, từ đó có cơ sở làm việc với các sở ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thành phố Thủ Đức để giải quyết.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
46794224