Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

Tình hình hoạt động Tình hình hoạt động
Thông báo về công nhận kết quả trúng tuyển công chức năm 2022

Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh (Ban Quản lý) thông báo công nhận kết quả trúng tuyển công chức năm 2022...

Căn cứ Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;

Căn cứ Quyết định số 1566/QĐ-UBND ngày 11 tháng 5 năm 2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt kết quả thi tuyển công chức năm 2022;

Căn cứ Công văn số 1981/SNV-CCVC ngày 13 tháng 5 năm 2022 của Sở Nội vụ về triển khai Quyết định phê duyệt kết quả kì thi tuyển công chức năm 2022,

Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh (Ban Quản lý) thông báo công nhận kết quả trúng tuyển công chức năm 2022 đối với 04 cá nhân sau:

Stt

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Ngạch cần tuyển

Vị trí việc làm

cần tuyển

Điểm ưu tiên

Điểm

thi viết

Tổng điểm

1

Huỳnh Đoàn Trung Nhân

11/10/1989

01.003

Quản lý Quy hoạch và Xây dựng

2.5

80.00

82.50

2

Lê Song Thụy

13/12/1996

01.003

Quản lý Quy hoạch và Xây dựng

 

81.75

81.75

3

Trần Thị Hạnh Tiên

19/03/1993

01.003

Quản lý Tài nguyên và Môi trường

 

89.00

89.00

4

Lê Thị Thu Thúy

24/02/1995

02.008

Văn thư

 

90.50

90.50

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được thông báo này, người trúng tuyển phải đến Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, địa chỉ 35 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Đa Kao, Quận 1 để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng. Hồ sơ tuyển dụng bao gồm:

1. Bản sao văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển, chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có);

2. Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp.

Ban Quản lý thông báo đến các thí sinh có tên trên biết và thực hiện./.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
43655887