Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

 

 

Tình hình hoạt động Tình hình hoạt động
Thông báo phân công Lãnh đạo Ban phụ trách các Phòng chuyên môn và đơn vị trực thuộc Ban Quản lý từ tháng 5 năm 2017

Theo Thông báo số 1295/TB-BQL ngày 28 tháng 4 năm 2017 của Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh...

Theo Thông báo số 1295/TB-BQL ngày 28 tháng 4 năm 2017 của Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh (viết tắt là Ban Quản lý), Trưởng ban Ban Quản lý Nguyễn Hoàng Năng phân công Lãnh đạo Ban phụ trách các Phòng chuyên môn và đơn vị trực thuộc Ban Quản lý, cụ thể như sau:

  1. Ông Nguyễn Hoàng Năng, Trưởng ban: chịu trách nhiệm quản lý, điều hành mọi hoạt động của Ban Quản lý; phụ trách Văn phòng Ban Quản lý và Phòng Quản lý Đầu tư.

  2. Ông Nguyễn Tấn Phước, Phó Trưởng ban: phụ trách Phòng Quản lý Doanh nghiệp, Trường Cao đẳng Bán công Công nghệ và Quản trị Doanh nghiệp, Trung tâm Dịch vụ việc làm và Hỗ trợ doanh nghiệp các Khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh.

  3. Ông Phạm Huy Thông, Phó Trưởng ban: phụ trách Phòng Quản lý Lao động, Hiệp hội Doanh nghiệp các khu công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh và Quỹ hỗ trợ công nhân thành phố Hồ Chí Minh.

  4. Ông Nguyễn Xuân Thủy, Phó Trưởng ban: phụ trách Phòng Quản lý Quy hoạch và Xây dựng.

  5. Ông Nguyễn Bạch Hoàng Phụng, Phó Trưởng ban: phụ trách Phòng Quản lý Môi trường và Phòng Hỗ trợ và Giám sát hoạt động đầu tư.

  6. Ông Đào Xuân Đức, Phó Trưởng ban: phụ trách Phòng Kế hoạch Tổng hợp.

Ban Quản lý xin thông báo đến các cơ quan, đơn vị để thuận tiện liên hệ công tác./.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
33116320