Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

Tình hình hoạt động Tình hình hoạt động
Tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính ngay trong ngày

Thực hiện Chủ đề năm 2021 “Năm xây dựng chính quyền đô thị và cải thiện môi trường đầu tư” với chủ đề trọng tâm “Cam kết, Trách nhiệm và Hành động”...

Thực hiện Chủ đề năm 2021 “Năm xây dựng chính quyền đô thị và cải thiện môi trường đầu tư” với chủ đề trọng tâm “Cam kết, Trách nhiệm và Hành động”, Ban Quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp Thành phố tổ chức “Tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính ngay trong ngày” đối với các thủ tục hành chính sau:

  1. Thủ tục Cấp lại Giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam.

  2. Thủ tục Thu hồi Giấy phép lao động.

  3. Thủ tục Điều chỉnh tên dự án đầu tư, tên và địa chỉ nhà đầu tư trong giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

  4. Thủ tục Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư.

Thời gian thực hiện từ ngày 01 tháng 6 năm 2021 đến ngày 01 tháng 7 năm 2021./.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
46779115