Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

Tình hình hoạt động Tình hình hoạt động
Thông báo công tác nhân sự tháng 01/2022

Ngày 31 tháng 12 năm 2021, Trưởng Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh (Ban Quản lý) đã ký ban hành Quyết định số 74/QĐ-BQL...

Ngày 31 tháng 12 năm 2021, Trưởng Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh (Ban Quản lý) đã ký ban hành Quyết định số 74/QĐ-BQL về việc phân công ông Huỳnh Phúc Nguyên Thịnh, Phó Trưởng phòng Quản lý Doanh nghiệp phụ trách Phòng Quản lý Doanh nghiệp và Quyết định số 75/QĐ-BQL về việc phân công bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Trưởng phòng Quản lý Đầu tư phụ trách Phòng Quản lý Đầu tư. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2022.

Ban Quản lý xin thông báo đến các cơ quan, đơn vị để thuận tiện liên hệ công tác./.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
42562998