Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

Tình hình hoạt động Tình hình hoạt động
Khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng đợt 1 năm 2022

Khai giảng và học tập lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng đợt 1 năm 2022...

Trong hai ngày 16 và 17/4, tại Khu Chế xuất Tân Thuận, Đảng ủy Khu Chế xuất Tân Thuận phối hợp với Đảng ủy Khu Công nghiệp Cát Lái (trực thuộc Đảng bộ Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp TPHCM) tổ chức khai giảng và học tập lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng đợt 1 năm 2022 cho 79 quần chúng ưu tú của các Chi bộ trực thuộc hai Đảng bộ giới thiệu; các quần chúng ưu tú là Chủ tịch Công đoàn cở sở, Bí thư Chi đoàn thanh niên tại các doanh nghiệp có từ 100 lao động đến dưới 200 lao động , từ 200 lao động đến dưới 300 lao động và các quần chúng ưu tú đã học lớp nhận thức Đảng nhưng quá thời hạn theo quy định.

Tham gia lớp bồi dưỡng các học viên được học tập, nghiên cứu, thảo luận các chuyên đề: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội; Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam và các điều kiện được xét để kết nạp Đảng; chuyên đề phấn đấu trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, …. Theo kế hoạch, ngoài các chuyên đề được học tập, thảo luận tại lớp, học viên sẽ có chuyến đi tham quan học tập thực tế tại Khu Rừng Sác Cần Giờ (huyện Cần Giờ).

Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm giúp cho các quần chúng ưu tú nâng cao nhận thức, nắm và hiểu rõ hơn về lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; xác định được vai trò, nhiệm vụ của người quần chúng ưu tú tự giác và nỗ lực phấn đấu, rèn luyện, tích cực thi đua lao động sản xuất, chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tiên phong tham gia các hoạt động phong trào, được quần chúng tín nhiệm. Nêu cao ý chí phấn đấu trong học tập, rèn luyện để có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức cách mạng trong sáng sớm trở thành đảng viên chính thức của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Minh Trí

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
46794395