Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

 

 

Tình hình hoạt động Tình hình hoạt động
Bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng, nghiệp vụ cho lãnh đạo và cán bộ pháp chế doanh nghiệp theo kế hoạch số 5054/KH-558 của Bộ Tư pháp

Ban Quản lý Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp của Bộ Tư pháp sẽ tổ chức lớp Bồi dưỡng kiến thức về pháp luật cho các doanh nghiệp...

Ban Quản lý Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp của Bộ Tư pháp sẽ tổ chức lớp Bồi dưỡng kiến thức về pháp luật cho các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung chủ yếu phổ biến các quy định năm 2017 về chế độ lao động, bảo hiểm xã hội,bảo hiểm thất nghiệp, hợp đồng lao động... 

Thời gian tổ chức 08h ngày 24/11/2017(thứ sáu)

Địa điểm : tại Hội trường Marco, Lầu 1 khách sạn Đại Nam, số 79 Trần Hưng đạo, quận 1 .

Ban quản lý đề nghị các doanh nghiệp tham dự để nắm bắt kịp thời về các qui định Pháp luật Lao động.

(Tải về nội dung Giấy mời số 797/GM-585 ngày 16/11/2017 tại đây)

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
35158932