Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

 

 

Tình hình hoạt động Tình hình hoạt động
Hội nghị Tổng kết đánh giá 13 năm thi hành Luật Thi đua, Khen thưởng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Sáng ngày 03 tháng 10 năm 2017, tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Quận 5, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị Tổng kết đánh giá 13 năm thi hành Luật Thi đua, Khen thưởng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh...

Tham dự Hội nghị có bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch Nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương; ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và đại diện Lãnh đạo, cán bộ phụ trách công tác thi đua, khen thưởng thuộc các đơn vị trên địa bàn Thành phố.

Chương trình Hội nghị đã chiếu phim tư liệu về kết quả phong trào thi đua, công tác khen thưởng của Thành phố Hồ Chí Minh qua 13 năm triển khai Luật Thi đua, Khen thưởng; Báo cáo tóm tắt tổng kết đánh giá 13 năm thi hành Luật Thi đua, Khen thưởng và Báo cáo tham luận của 08 đơn vị về công tác thi đua, khen thưởng.

Cũng trong Hội nghị, ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã phát động phong trào thi đua đặc biệt chào mừng Kỷ niệm 70 năm thành lập Viện Huân chương và 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc; đồng thời yêu cầu các địa phương nhân rộng những công trình, mô hình thi đua cụ thể, ý nghĩa.

Ngoài ra, trong dịp này, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khen thưởng Bằng khen cho 74 tập thể và 11 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức, triển khai, thi hành Luật Thi đua, Khen thưởng liên tục nhiều năm (2004-2007), góp phần tích cực trong phong trào thi đua của Thành phố; trong đó cóBan Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố, Ban Quản lý Đầu tư – Xây dựng Khu Đô thị mới Nam Thành phố và ông Lê Văn Hồng, Chánh Văn phòng, Ban Quản lý Đầu tư – Xây dựng Khu Đô thị Tây Bắc Thành phố thuộc Khối thi đua 9 của Thành phố./.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
34651994