Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

Tình hình hoạt động Tình hình hoạt động
Lễ kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022); tuyên dương các tập thể, cá nhân thực hiện tốt học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2022

Ngày 17/5, Đảng ủy Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp Thành phố (Đảng ủy Ban Quản lý) tổ chức lễ kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022)...

Ngày 17/5, Đảng ủy Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp Thành phố (Đảng ủy Ban Quản lý) tổ chức lễ kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022) và tuyên dương các tập thể, cá nhân thực hiện tốt học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2022.

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Lâm Hữu Đức, Trưởng Phòng Văn hóa văn nghệ, Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM; Vương Kiến Quốc, Phó phòng tuyên truyền và nghiên cứu dư luận xã hội, Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM; Võ Cao Sơn, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Ban Quản lý.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Võ Cao Sơn, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Ban Quản lý đã ôn lại truyền thống kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, đây là dịp để toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phát huy tinh thần yêu nước, đại đoàn kết toàn dân tộc, vượt qua thử thách, giành những thắng lợi vẻ vang, đưa cả nước bước vào thời kỳ mới, thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Với tất cả tình cảm kính yêu vô hạn và niềm tin tuyệt đối vào con đường cách mạng mà Đảng, dân tộc và nhân dân ta đã lựa chọn. Toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, công nhân, người lao động tại các Khu Chế xuất, Khu Công nghiệp thành phố quyết tâm ra sức thi đua lao động sản xuất xây dựng thành phố Hồ Chí Minh ngày càng phát triển, văn minh, hiện đại, nghĩa tình, góp phần trong công cuộc xây dựng nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. 

Tại buổi lễ, Ban Thường vụ Đảng ủy Ban Quản lý đã trao tặng giấy khen cho 26 tập thể và 49 cá nhân có thành tích tốt trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2022.

Minh Trí

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
42948827