Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

 

 

Tình hình hoạt động Tình hình hoạt động
Hội nghị đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các Khu Chế xuất và Khu Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh Lần thứ III, Nhiệm kỳ 2015 – 2020

Nhằm sơ kết kết quả các mặt công tác đã đạt được trong nửa đầu nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ các Khu Chế xuất và Khu Công nghiệp Thành phố lần thứ III nhiệm kỳ 2015 – 2020...

Nhằm sơ kết kết quả các mặt công tác đã đạt được trong nửa đầu nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ các Khu Chế xuất và Khu Công nghiệp Thành phố lần thứ III nhiệm kỳ 2015 – 2020 và triển khai một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục nghị quyết trong nửa nhiệm kỳ còn lại, Ban Thường vụ Đảng ủy các KCX và KCN TP đã tổ chức Hội nghị đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các Khu Chế xuất và Khu Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh Lần thứ III, Nhiệm kỳ 2015 – 2020 vào sáng ngày 29/7/2018 tại Nhà văn hóa Lao động – Khu Công nghệ cao.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Đồng chí Nguyễn Thị Lệ - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy, Đồng chí Nguyễn Hoàng Năng – Thành ủy viên, Trưởng Ban Quản lý các KCX và CN TP, Đồng chí Phạm Huy Thông – Bí thư Đảng ủy các Khu Chế xuất và Khu Công nghiệp Thành phố; Đồng chí Ngô Thành Lợi – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy các Khu Chế xuất và Khu Công nghiệp Thành phố; Đồng chí Võ Cao Sơn – Phó Bí thư Đảng ủy các Khu Chế xuất và Khu Công nghiệp Thành phố cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, các đồng chí Ban Chấp hành Đảng bộ, chi bộ cơ sở, Ban Thường vụ Công đoàn, Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên các KCX và KCN TP; các đồng chí chuyên trách Đảng, chuyên trách Công đoàn và chuyên trách Đoàn Thanh niên tại khu chế xuất, khu công nghiệp, khu công nghệ cao Thành phố.

Tại Hội nghị, Đồng chí Ngô Thành Lợi – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy các KCX và KCN TP thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy đã trình bày tóm tắt báo cáo đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các Khu Chế xuất và Khu Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh Lần thứ III, Nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Đồng chí Nguyễn Thị Lệ - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy đã phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Hội nghị cũng đã tập trung thảo luận tại tổ các kết quả đạt được trong nửa đầu nhiệm kỳ, đề ra các giải pháp, các đề xuất, kiến nghị để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong nửa nhiệm kỳ còn lại để hoàn thành Nghị quyết nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Các đại biểu trong Ban Chấp hành Đảng bộ cũng đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Lần thứ III, Nhiệm kỳ 2015 – 2020.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
36300885