Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

 

 

Tình hình hoạt động Tình hình hoạt động
Hội nghị Đối thoại giữa Doanh nghiệp và Chính quyền Thành phố

Hội nghị Đối thoại giữa Doanh nghiệp và Chính quyền Thành phố...

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Thành phố (ITPC) phối hợp với Cục Thuế Thành phố tổ chức Hội nghị Đối thoại giữa Doanh nghiệp và Chính quyền Thành phố với thời gian, địa điểm và nội dung như sau:

- Thời gian: 08g00 - 11g30 thứ Ba, ngày 11 tháng 12 năm 2018.

- Địa điểm: Hội trường KS Grand (Lầu 4), 08 Đồng Khởi, Quận 1.

- Nội dung: Giải đáp các câu hỏi vướng mắc, tháo gỡ khó khăn về lĩnh vực thuế của cộng đồng doanh nghiệp Thành phố.

Vui lòng đăng ký tham dự với Ban Tổ chức trước ngày 10 tháng 12 năm 2018, nếu có câu hỏi đề nghị gửi trước 16g00 ngày 04 tháng 12 năm 2018 qua email: doithoai@itpc.gov.vn.

Ban Quản lý kính mời đại diện Quý Cơ quan, Doanh nghiệp tham dự.

Tải Phiếu đăng ký tham dự tại đây.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
36768178