Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

 

 

Tình hình hoạt động Tình hình hoạt động
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội Thành phố, Kết luận số 21-KL/TW và Nghị quyết 54/2017/QH14

Ngày 28/02/2018, Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh (Ban Quản lý) đã tổ chức buổi Báo cáo chuyên đề về tình hình kinh tế - xã hội Thành phố...

 Ngày 28/02/2018, Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh (Ban Quản lý) đã tổ chức buổi Báo cáo chuyên đề về tình hình kinh tế - xã hội Thành phố, Kết luận số 21-KL/TW ngày 24/10/2017 của Bộ Chính trị về sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020 và Nghị quyết số 54/2017/QH14 ngày 24/11/2017 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh.

Buổi báo cáo có sự tham dự của Ông Nguyễn Hoàng Năng – Thành ủy viên, Trưởng Ban Quản lý, các Phó Trưởng Ban và toàn thể cán bộ công chức, người lao động cơ quan Ban Quản lý. Ông Hà Trung Thành – Giảng viên Học viện cán bộ Thành phố đã báo cáo chuyên đề.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
35845877