Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

 

 

Tình hình hoạt động Tình hình hoạt động
Khối thi đua 9 họp giao ban Quý 3 năm 2017

Ngày 06/10/2017, tại Ban Quản lý Đầu tư – Xây dựng Khu Đô thị Thủ Thiêm, Khối thi đua 9 tổ chức họp giao ban Quý 3 năm 2017...

Ngày 06/10/2017, tại Ban Quản lý Đầu tư – Xây dựng Khu Đô thị Thủ Thiêm, Khối thi đua 9 tổ chức họp giao ban Quý 3 năm 2017.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Ban cùng chuyên viên phụ trách công tác thi đua, khen thưởng của 06 đơn vị thành viên: Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố, Ban Quản lý Đầu tư - Xây dựng Khu đô thị mới Nam Thành phố, Ban Quản lý Đầu tư – Xây dựng Khu Đô thị mới Thủ Thiêm, Ban Quản lý Đầu tư – Xây dựng Khu Đô thị Tây Bắc Thành phố, Ban An toàn Giao thông Thành phố và Ban Đổi mới Quản lý doanh nghiệp Thành phố.

Dưới sự chủ trì của ông Nguyễn Tấn Phước, Phó Trưởng ban Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố (đại diện Khối trưởng Khối thi đua 9 năm 2017), Hội nghị đã trao đổi và thống nhất thông qua Dự thảo báo cáo kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng và tình hình hoạt động của Khối thi đua 9 năm 2017; Sinh hoạt thảo luận chuyên đề “Quản lý đầu tư xây dựng Khu Đô thị mới Thủ Thiêm theo quy hoạch đã được phê duyệt” do Ban Quản lý Đầu tư – Xây dựng Khu Đô thị mới Thủ Thiêm chuẩn bị nội dung và trình bày.

Tại Hội nghị, các đơn vị cũng thống nhất cao vềDự thảo báo cáo kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng và tình hình hoạt động của Khối thi đua 9 năm 2017. Qua nội dung chuyên đề do Ban Quản lý Đầu tư – Xây dựng Khu Đô thị mới Thủ Thiêm trình bày đã tạo điều kiện cho các đơn vị hiểu thêm về địa danh và vùng đất Thủ Thiêm; quá trình hình thành và phát triển của Khu Đô thị mới Thủ Thiêm; tình hình đầu tư, khai thác quỹ đất tại Khu Đô thị mới Thủ Thiêm; cũng như những khó khăn, vướng mắc về công tác bồi thường - giải phóng mặt bằng và thu hồi đất, một số công trình cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, công trình công cộng chưa được đầu tư xây dựng đồng bộ, đẩy nhanh tiến độ; đặc biệt là Khu Đô thị mới Thủ Thiêm chưa có một cơ chế chính sách đặc thù về quản lý, điều hành và ưu đãi, thu hút đầu tư để có thể đột phá và tăng tốc phát triển, sớm đạt được mục tiêu của Thành phố đề ra.

Kết thúc Hội nghị, đại diện lãnh đạo các đơn vị thành viên Khối thi đua 9 phấn đấu đẩy mạnh phong trào thi đua hoàn thành nhiệm vụ chính trị tại đơn vị trong Quý 4 năm 2017, góp phần tích cực trong phong trào thi đua của Khối thi đua 9 nói riêng và của Thành phố nói chung./.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
36300816