Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

 

 

Tình hình hoạt động Tình hình hoạt động
Thông báo niêm yết công khai kết quả xét tuyển viên chức năm 2018

Căn cứ Luật viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010; Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức...

Căn cứ Luật viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010; Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Thông tư số 16/2012/TT-BNV ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ về việc ban hành quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức; Quy chế thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức và nội quy kỳ thi tuyển, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức;

Căn cứ Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND ngày 04 tháng 02 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh quy định về tuyển dụng, chuyển công tác viên chức và xếp lương khi bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp;

Căn cứ Công văn số 1451/BQL-VP ngày 18 tháng 4 năm 2018 của Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố về thẩm định Kế hoạch xét tuyển viên chức năm 2018;

Căn cứ kết quả xét tuyển về điểm học tập, điểm tốt nghiệp và kết quả điểm phỏng vấn của các thí sinh đăng ký dự tuyển viên chức năm 2018, Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố (viết tắt là Ban Quản lý) thông báo như sau:

  1. Danh sách và kết quả xét tuyển của các thí sinh đăng ký dự tuyển viên chức năm 2018 được niêm yết công khai tại trụ sở Trung tâm Dịch vụ việc làm và Hỗ trợ doanh nghiệp các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố (địa chỉ: 35 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Đa Kao, Quận 1; số điện thoại 028.3823.2573) và được đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Ban Quản lý tại địa chỉ www.hepza.gov.vn trong 10 ngày làm việc, kể từ ngày 17/07/2018 (có danh sách chi tiết kèm theo).

  2. Từ ngày 17/07/2018  đến hết ngày 30/07/2018, người dự tuyển có quyền gửi đơn đề nghị phúc khảo kết quả xét tuyển về điểm học tập, điểm tốt nghiệp. Không thực hiện việc phúc khảo đối với điểm phỏng vấn.

  3. Sau khi tổ chức chấm phúc khảo, Ban Quản lý sẽ thông báo công khai danh sách thí sinh trúng tuyển viên chức năm 2018.

  4. Mọi thông tin vui lòng liên hệ bà Nguyễn Ngọc Điệp, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm và hỗ trợ doanh nghiệp các khu chế xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, số 35 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Đa Kao, Quận 1, điện thoại 028.3823.2573, email: nndiep.hepza@tphcm.gov.vn.

Ban Quản lý thông báo để các thí sinh, các cơ quan, đơn vị được biết./.

Tải Thông báo và kết quả xét tuyển viên chức năm 2018 tại đây.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
36300818