Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

 

 

Tình hình hoạt động Tình hình hoạt động
Thông tin về một số quy định về Luật Trợ giúp pháp lý

Nhằm cung cấp thông tin về trợ giúp pháp lý cho các tầng lớp Nhân dân và người được trợ giúp pháp lý trên địa bàn Thành phố...

Nhằm cung cấp thông tin về trợ giúp pháp lý cho các tầng lớp Nhân dân và người được trợ giúp pháp lý trên địa bàn Thành phố, Sở Tư pháp đã biên soạn Tờ gấp điện tử “Một số quy định pháp luật về trợ giúp pháp lý” và được đăng tải tại chuyên mục Thông báo trên Trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp tại địa chỉ http://sotuphap.hochiminhcity.gov.vn hoặc tải Tờ gấp điện tử tại đây.

Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh thông tin đến Quý Doanh nghiệp được biết.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
36515172