Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

 

 

Tình hình hoạt động Tình hình hoạt động
Thông báo nhân sự tháng 3/2018

Căn cứ Quyết định số 27/2003/QĐ-TTg ngày 19 tháng 2 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo...

Căn cứ Quyết định số 27/2003/QĐ-TTg ngày 19 tháng 2 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo; Xét yêu cầu công tác, phẩm chất và năng lực của công chức;

Trong tháng 3 năm 2018, Trưởng ban Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh (viết tắt là Ban Quản lý) đã ký ban hành các Quyết định về nhân sự, cụ thể như sau:

   1. Tiếp nhận và biệt phái trong thời gian 03 năm đối với ông Nguyễn Khắc Quang, Bí thư Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh các khu chế xuất và khu công nghiệp thành phố đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Giám đốcTrung tâm Dịch vụ việc làm và hỗ trợ doanh nghiệp các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố thuộc Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh; Thời gian giữ chức vụ là 05 năm theo Quyết định số 767/QĐ-BQL ngày 06/3/2018 của Trưởng ban Ban Quản lý.

   2. Bổ nhiệm lại chức vụ Trưởng phòng Quản lý Đầu tư đối với ông Trần Việt Hà, thời gian giữ chức vụ là 5 nămtheo Quyết định số 861/QĐ-BQL ngày 13/3/2018 của Trưởng ban Ban Quản lý.

Ban Quản lý xin thông báo đến các cơ quan, đơn vị để thuận tiện liên hệ công tác./.

 

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
35811035