Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

 

 

Tình hình hoạt động Tình hình hoạt động
TỔNG RÀ SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ

Nhằm tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính, ngày 02/4/2018...

Nhằm tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính, ngày 02/4/2018, Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố đã tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính và tập huấn nghiệp vụ rà soát đơn giản hóa thủ tục hành chính trên địa bàn Thành phố.

Chủ trì hội nghị, ông Võ Văn Hoan, Thành ủy viên, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố cùng với sự tham dự của các cán bộ đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính của các sở, ban, ngành, quận huyện.

Tại hội nghị, bà Hồ Thị Quyên, Trưởng Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng UBND Thành phố đã triển khai kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính trên địa bàn Thành phố. Theo đó Văn phòng các sở, ban, ngành, UBND quận huyện rà soát lại các quy định, thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ những quy định, thủ tục không còn phù hợp gây khó khăn cho quá trình hoạt động của doanh nghiệp và đời sống nhân dân.

Theo kế hoạch, các đơn vị sẽ tiến hành rà soát đến tháng 7 và Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố sẽ trình Chủ tịch UBND Thành phố phê duyệt vào tháng 9 năm 2018.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
35804700