Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

 

 

Tình hình hoạt động Tình hình hoạt động
Tập huấn công tác quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng năm 2018

Sáng ngày 08/08/2018, tại Hội trường Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy, Ban Thi đua khen thưởng Thành phố tổ chức Hội nghị tập huấn công tác quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng...

Sáng ngày 08/08/2018, tại Hội trường Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy, Ban Thi đua khen thưởng Thành phố tổ chức Hội nghị tập huấn công tác quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng của Thành phố năm 2018 với sự tham dự của hơn 500 Lãnh đạo, cán bộ chuyên trách công tác thi đua, khen thưởng thuộc các sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố, cơ quan, đơn vị, tổng công ty, công ty thuộc Thành phố.

Tại Hội nghị, Ban Thi đua khen thưởng Thành phố triển khai tóm tắt một số điểm mới quy định về thi đua, khen thưởng tại Thành phố; tổ chức cho các nhóm trình bày, thảo luận để giải quyết tình huống thực tế và đặt câu hỏi phản biện trao đổi liên quan đến các tình huống; tổng hợp giải đáp thắc mắc.

Qua buổi tập huấn, Lãnh đạo, cán bộ chuyên trách công tác thi đua, khen thưởng thuộc các sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố, cơ quan, đơn vị, tổng công ty, công ty thuộc Thành phố được trang bị kiến thức và nâng cao nghiệp vụ thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, công tác khen thưởng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới./.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
36050564