Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

 

 

Xây dựng Xây dựng

Mức thu lệ phí cấp Giấy phép xây dựng (18/9/2018 16:14)

Căn cứ Nghị quyết số 18/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của Hội đồng nhân dân Thành phố quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp phép xây dựng...


Căn cứ Nghị quyết số 18/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của Hội đồng nhân dân Thành phố quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp phép xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và Công văn số 11042/SXD-VP ngày 12/09/2018 của Sở Xây dựng về thực hiện Nghị quyết này, Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố thông báo về mức thu lệ phí cấp giấy phép xây dựng như sau:

  • Cấp Giấy phép xây dựng: 150.000 đồng/giấy phép

  • Gia hạn, cấp lại, điều chỉnh Giấy phép xây dựng: 15.000 đồng/giấy phép

Quy định này áp dụng từ ngày 17/09/2018

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Định mức chi phí rà soát, xây dựng định mức và giá xây dựng.(28/8/2018)
Hội nghị Đối thoại giữa Doanh nghiệp hoạt động xây dựng và kinh doanh bất động sản với Lãnh đạo Sở Xây dựng năm 2018(16/8/2018)
Kế hoạch phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong lĩnh vực xây dựng cơ bản giai đoạn 2016 – 2025, định hướng đến năm 2030.(19/7/2018)
Cấp Giấy phép xây dựng 6 tháng đầu năm 2018(19/7/2018)
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
34378807