Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

 

 

Xây dựng Xây dựng

Nghiên cứu thực hiện Quyết định số 1472/QĐ-BGTVT ngày 23/5/2017 của Bộ Giao thông Vận tải về việc hướng dẫn kỹ thuật sửa chữa mặt đường bê tông nhựa trên tuyến Quốc lộ đang khai thác (29/6/2017 16:35)

Ngày 23/5/2017, Bộ Giao thông Vận tải đã ban hành Quyết định số 1472/QĐ-BGTVT...


Ngày 23/5/2017, Bộ Giao thông Vận tải đã ban hành Quyết định số 1472/QĐ-BGTVT về việc hướng dẫn kỹ thuật sửa chữa mặt đường bê tông nhựa trên tuyến Quốc lộ đang khai thác. Theo đó, việc sửa chữa mặt đường bê tông nhựa trên các đường tỉnh, đường huyện,… có thể tham khảo các giải pháp kỹ thuật và công nghệ sửa chữa các loại hư hỏng trong hướng dẫn này. Do đó, để đảm bảo an toàn giao thông hệ thống giao thông đường bộ đang khai thác trên địa bàn Thành phố, Ban Quản lý đề nghị các đơn vị có liên quan nghiên cứu và tổ chức triển khai áp dụng hướng dẫn trên.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc; đề nghị có ý kiến gửi về Sở Giao thông vận tải tổng hợp và đề xuất Bộ Giao thông vận tải xem xét, hướng dẫn.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Thông báo Văn bản số 2361/EVNHCMC-KH ngày 06/6/2017 của Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh về việc triển khai thực hiện Thỏa thuận liên ngành về rút ngắn thời gian tiếp cận điện năng tại Thành phố Hồ Chí Minh(29/6/2017)
Phổ biến Quyết định số 1152/QĐ-UBND ngày 17/3/2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố(20/4/2017)
Về gia hạn hiệu lực cho các định mức kinh tế - kỹ thuật sử dụng cừ vách nhựa uPVC(14/3/2017)
Thực hiện Quy hoạch tổng thể phát triển vật liệu xây dựng Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030(28/2/2017)
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  

Tình hình hoạt động Tình hình hoạt động
Số lượt truy cập Số lượt truy cập
30658494