Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

 

 

Xây dựng Xây dựng

Triển khai Quyết định số 4778/QĐ-UBND ngày 08/9/2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (22/9/2017 11:00)

Ngày 08/9/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 4778/QĐ-UBND về ủy quyền cho Ban Quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp Thành phố thẩm định thiết kế cơ sở...


Ngày 08/9/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 4778/QĐ-UBND về ủy quyền cho Ban Quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp Thành phố thẩm định thiết kế cơ sở và thiết kế, dự toán xây dựng công trình đối với các dự án đầu tư trong khu chế xuất, khu công nghiệp (trừ các công trình do Bộ Xây dựng và các Bộ chuyên ngành thực hiện theo quy định).

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 08/9/2017. Thời gian ủy quyền là 3 năm kể từ ngày Quyết định có hiệu lực.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Cấp Giấy phép xây dựng trong 9 tháng đầu năm 2017(13/9/2017)
Quyết định số 452/QĐ-TTg ngày 12/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt đề án đẩy mạnh xử lý, sử dụng tro, xỉ, thạch cao của các nhà máy nhiệt điện...(17/8/2017)
Triển khai Quyết định số 26/2017/QĐ-UBND ngày 20/6/2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh(25/7/2017)
Tăng cường công tác đảm bảo an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình(24/7/2017)
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
31828859