Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

 

 

Xây dựng Xây dựng

Cấp Giấy phép xây dựng trong 9 tháng đầu năm 2017 (18/9/2017 13:35)

Trong 9 tháng đầu năm 2017, Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh đã cấp 80 giấy phép xây dựng cho các dự án đầu tư...


Trong 9 tháng đầu năm 2017, Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh đã cấp 80 giấy phép xây dựng cho các dự án đầu tư vào các khu chế xuất và khu công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó, 26 dự án có vốn đầu tư nước ngoài (08 dự án đầu tư xây dựng mới, 18 dự án mở rộng) và 54 dự án có vốn đầu tư trong nước (25 dự án đầu tư xây dựng mới và 29 dự án mở rộng); tổng diện tích xây dựng là 312.900 m2.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Quyết định số 452/QĐ-TTg ngày 12/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt đề án đẩy mạnh xử lý, sử dụng tro, xỉ, thạch cao của các nhà máy nhiệt điện...(17/8/2017)
Triển khai Quyết định số 26/2017/QĐ-UBND ngày 20/6/2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh(25/7/2017)
Tăng cường công tác đảm bảo an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình(24/7/2017)
Nghiên cứu thực hiện Quyết định số 1472/QĐ-BGTVT ngày 23/5/2017 của Bộ Giao thông Vận tải về việc hướng dẫn kỹ thuật sửa chữa mặt đường bê tông nhựa trên tuyến Quốc lộ đang khai thác(29/6/2017)
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
31003672