Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

 

 

Phổ biến Quyết định số 1152/QĐ-UBND ngày 17/3/2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố

Ngày 17/3/2017 Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 1152/QĐ-UBND về ban hành Quy định thiết lập và sử dụng hạ tầng bưu chính, viễn thông...

Ngày 17/3/2017 Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 1152/QĐ-UBND về ban hành Quy định thiết lập và sử dụng hạ tầng bưu chính, viễn thông trong các tòa nhà có nhiều chủ sử dụng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó, đề cập một số nguyên tắc chung như:

1. Tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng tòa nhà có trách nhiệm:

   a. Lắp đặt hộp thư sử dụng chung trong tòa nhà.

   b. Thiết kế, lắp đặt hệ thống cáp viễn thông trong tòa nhà. Giá thuê sử dụng mạng cáp trong tòa nhà được xác định trên cơ sở giá thành.

   c. Bố trí mặt bằng để doanh nghiệp viễn thông lắp đặt thiết bị thu, phát sóng trong tòa nhà nếu việc lắp đặt là khả thi về kỹ thuật.

2. Hệ thống cáp viễn thông, hộp thư bưu chính, thiết bị thu, phát sóng lắp đặt phải đảm bảo mỹ quan, an toàn trong tòa nhà và tuân thủ các quy định về phòng, chống cháy nổ, các tiêu chuẩn, quy chuẩn chuyên ngành liên quan.

3. Việc quản lý, khai thác, bảo trì đối với hệ thống cáp viễn thông, hộp thư bưu chính, thiết bị thu, phát sóng trong tòa nhà thực hiện theo các quy định của pháp luật về quản lý, khai thác, bảo trì công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung và nội quy của tòa nhà.

4. Các doanh nghiệp viễn thông và truyền hình cáp có giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông và truyền hình cáp có quyền bình đẳng trong việc cung cấp dịch vụ cho người sử dụng trong tòa nhà và được thực hiện thông qua hợp đồng.

5. Hệ thống cáp viễn thông, thu, phát sóng lắp đặt trong các tòa nhà phải đảm bảo người sử dụng dịch vụ được tự do lựa chọn doanh nghiệp cung cấp dịch vụ, thúc đẩy cạnh tranh trong thiết lập mạng và cung cấp dịch vụ của các doanh nghiệp viễn thông trong tòa nhà.

6. Hệ thống hạ tầng viễn thông, truyền hình trong tòa nhà chung cư (gồm hệ thống cáp viễn thông, tủ phân pháp cáp, giá đấu cáp viễn thông được dùng để cung cấp dịch vụ viễn thông) thuộc sở hữu chung của chung cư và phải được sử dụng đúng mục đích, đúng công năng thiết kế theo quy định thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15 tháng 02 năm 2016 của Bộ Xây dựng về quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
33602914