Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

 

 

Xây dựng Xây dựng

Cấp Giấy phép xây dựng 9 tháng đầu năm 2018 (10/10/2018 10:14)

Trong 9 tháng đầu năm 2018, Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh đã cấp 110 Giấy phép xây dựng...


Trong 9 tháng đầu năm 2018, Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh đã cấp 110 Giấy phép xây dựng cho các dự án đầu tư vào các khu chế xuất và khu công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó, 26 dự án có vốn đầu tư nước ngoài (19 dự án đầu tư xây dựng mới, 07 dự án mở rộng) và 84 dự án có vốn đầu tư trong nước (53 dự án đầu tư xây dựng mới, 31 dự án mở rộng).

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Hợp nhất Nghị định về Quản lý dự án đầu tư xây dựng.(24/9/2018)
Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính thay thế; thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng(24/9/2018)
Mức thu lệ phí cấp Giấy phép xây dựng(14/9/2018)
Định mức chi phí rà soát, xây dựng định mức và giá xây dựng.(28/8/2018)
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
34627994