Xây dựng - Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh
Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

 

 

Xây dựng Xây dựng

Kế hoạch phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong lĩnh vực xây dựng cơ bản giai đoạn 2016 – 2025, định hướng đến năm 2030. (26/7/2018 13:42)

Ngày 17 tháng 5 năm 2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2120/QĐ-UBND...


Ngày 17 tháng 5 năm 2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2120/QĐ-UBND về ban hành Kế hoạch phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong lĩnh vực xây dựng cơ bản giai đoạn 2016 – 2025, định hướng đến năm 2030.

Kế hoạch này được ban hành với mục đích triển khai thực hiện có hiệu quả và đồng bộ Quyết định số 623/QĐ-TTg ngày 14 tháng 4 năm 2016 của thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016 – 2025 và định hướng đến năm 2030, những văn bản chỉ đạo của các cơ quan có thẩm quyền về công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm trong lĩnh vực xây dựng cơ bản; Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, các cơ quan quản lý nhà nước và các đơn vị, doanh nghiệp hoạt động trên lĩnh vực xây dựng, tham gia tích cực phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Đề ra các giải pháp phòng, ngừa tội phạm, kiểm soát, hạn chế vi phạm pháp luật trong lĩnh vực xây dựng cơ bản, góp phần giữ vũng an ninh, trật tự an toàn xã hội, tạo ra môi trường đầu tư thuận lợi, minh bạch để phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố.

Theo đó, trách nhiệm thực hiện công tác phòng, ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật trong lĩnh vực xây dựng cơ bản thuộc về Sở xây dựng; Sở Tư pháp; Sở Nội vụ; Thanh tra thành phố; Công an thành phố; Sở Lao động – Thương binh và Xã hội; Sở Tài chính; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Các sở, ban, ngành thành phố; Các sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành (Sở Công thương, Sở Giao thông vận tải, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường); Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố; Ban Quản lý Khu Nam; Ban Quản lý Khu đô thị Tây Bắc; Ban Quản lý Đầu tư – Xây dựng Khu đô thị mới thủ Thiêm; Ban Quản lý đường sắt đô thị; Ban Quản lý Khu công nghệ cao thành phố; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố; Ủy ban nhân dân quận, huyện; Hiệp hội Xây dựng và Vật liệu Xây dựng, Hiệp hội Bất động sản, Hội Khoa học Kỹ thuật Xây dựng thành phố.

Các giải pháp phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong lĩnh vực xây dựng cơ bản từ nay đến năm 2025 được nêu trong Kế hoạch bao gồm: Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; Xây dựng kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật hàng năm; Đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách hành chính về xây dựng; Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong công tác quản lý nhà nước về xây dựng cơ bản; Phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội; Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về xây dựng cơ bản; Thanh tra việc thực hiện các quy định pháp luật về xây dựng cơ bản; Tăng cường công tác kiểm tra xử lý vi phạm hành chính về xây dựng cơ bản; Đẩy mạnh công tác điều tra, xử lý tội phạm.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 17 tháng 5 năm 2018.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Cấp Giấy phép xây dựng 6 tháng đầu năm 2018(19/7/2018)
Triển khai Công văn số 1031/BXD-GĐ ngày 09 tháng 5 năm 2018 của Bộ Xây dựng thực hiện công tác quản lý an toàn lao động đối với máy, thiết bị sử dụng trong thi công xây dựng(15/5/2018)
Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2018(14/5/2018)
Phổ biến Thông tư số 03/2018/TT-BXD ngày 24/4/2018 của Bộ Xây dựng(14/5/2018)
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
34061184