Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

 

 

Cấp Giấy phép xây dựng trong 9 tháng đầu năm 2017

Trong 9 tháng đầu năm 2017, Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh đã cấp 80 giấy phép xây dựng cho các dự án đầu tư...

Trong 9 tháng đầu năm 2017, Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh đã cấp 80 giấy phép xây dựng cho các dự án đầu tư vào các khu chế xuất và khu công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó, 26 dự án có vốn đầu tư nước ngoài (08 dự án đầu tư xây dựng mới, 18 dự án mở rộng) và 54 dự án có vốn đầu tư trong nước (25 dự án đầu tư xây dựng mới và 29 dự án mở rộng); tổng diện tích xây dựng là 312.900 m2.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
35399873