Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

 

 

Triển khai Quyết định số 26/2017/QĐ-UBND ngày 20/6/2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 20/6/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 26/2017/QĐ-UBND quy định một số nội dung về cấp phép xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh...

Ngày 20/6/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 26/2017/QĐ-UBND quy định một số nội dung về cấp phép xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo đó, tại Khoản 2 Điều 4 của Quyết định, Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh được phân cấp Giấy phép xây dựng đối với các công trình trong phạm vi ranh đất được giao quản lý (trừ nhà ở riêng lẻ; công trình cấp đặc biệt; công trình di tích lịch sử - văn hóa, công trình tượng đài, tranh hoành tráng đã được xếp hạng; các công trình tín ngưỡng, tôn giáo; công trình quảng cáo; công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động).

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/6/2017 và thay thế Quyết định số 27/2014/QĐ-UBND ngày 04/8/2014 của Ủy ban nhân dân thành phố quy định chi tiết một số nội dung về cấp Giấy phép xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
35605034