Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

 

 

Xây dựng Xây dựng

Triển khai Công văn số 1031/BXD-GĐ ngày 09 tháng 5 năm 2018 của Bộ Xây dựng thực hiện công tác quản lý an toàn lao động đối với máy, thiết bị sử dụng trong thi công xây dựng (24/5/2018 12:53)

Ngày 09 tháng 5 năm 2018, Bộ Xây dựng có Công văn số 1031/BXD-GĐ ngày 09 tháng 5 năm 2018 về việc thực hiện công tác quản lý an toàn lao động đối với máy, thiết bị...


Ngày 09 tháng 5 năm 2018, Bộ Xây dựng có Công văn số 1031/BXD-GĐ ngày 09 tháng 5 năm 2018 về việc thực hiện công tác quản lý an toàn lao động đối với máy, thiết bị sử dụng trong thi công xây dựng.

Để tăng cường công tác an toàn lao động trong thi công xây dựng, hạn chế tối đa sự cố máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động sử dụng trong thi công xây dựng (sau đây viết tắt là máy, thiết bị, vật tư) trong quá trình thi công xây dựng công trình, Bộ Xây dựng đề nghị thực hiện một số nội dung sau:

1. Đối với Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

   1.1. Hướng dẫn, kiểm tra các chủ thể tham gia hoạt động xây dựng thực hiện việc kiểm định kỹ thuật ATLĐ đối với các máy, thiết bị, vật tư đảm bảo tuân thủ đúng các Quy trình kiểm định kỹ thuật ATLĐ đã được Bộ Xây dựng ban hành.

   1.2. Xử lý nghiêm các chủ thể vi phạm quy định của pháp luật về kiểm định kỹ thuật ATLĐ trong thi công xây dựng; cương quyết yêu cầu dừng thi công, dừng sử dụng máy, thiết bị, vật tư khi phát hiện vi phạm.

2. Đối với các tổ chức hoạt động kiểm định kỹ thuật ATLĐ tham gia hoạt động kiểm định máy, thiết bị, vật tư:

   2.1. Chủ động rà soát và có kế hoạch bổ sung các điều kiện cần thiết về kiểm định viên, trang thiết bị phục vụ kiểm định để thực hiện hoạt động kiểm định kỹ thuật ATLĐ đối với các máy, thiết bị, vật tư theo quy định tại Nghị định 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật ATLĐ, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động và Thông tư 04/2017/TT-BXD ngày 30/3/2017 của Bộ Xây dựng quy định về quản lý ATLĐ trong thi công xây dựng công trình.

   2.2. Tuân thủ các yêu cầu của Quy trình kiểm định kỹ thuật ATLĐ, đảm bảo kết quả chính xác, khách quan.

   2.3. Thực hiện báo cáo về công tác kiểm định kỹ thuật ATLĐ theo quy định hiện hành.

3. Giao Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng:

Có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác quản lý nhà

Ngoài ra, Bộ Xây dựng đã ban hành theo thẩm quyền các Quy trình kiểm định kỹ thuật ATLĐ đối với các máy, thiết bị sau: cần trục tháp, máy vận thăng và sàn treo nâng người sử dụng trong thi công xây dựng (Thông tư 29/2016/TT-BXD); hệ thống cốp pha trượt, cần phân phối bê tông độc lập, máy khoan, máy ép cọc, đóng cọc sử dụng trong thi công xây dựng công trình (Thông tư 11/2017/TT-BXD).

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2018(14/5/2018)
Phổ biến Thông tư số 03/2018/TT-BXD ngày 24/4/2018 của Bộ Xây dựng(14/5/2018)
Tình hình xây dựng nhà xưởng cao tầng tại các khu chế xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh(14/5/2018)
Về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất(4/4/2018)
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
33813319