Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

 

 

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2018

Thực hiện Kế hoạch số 715/KH-UBND ngày 21 tháng 02 năm 2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố; Công văn hướng dẫn số 7045/SLĐTBXH-VL-ATLĐ ngày 28 tháng 3 năm 2018...

Thực hiện Kế hoạch số 715/KH-UBND ngày 21 tháng 02 năm 2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố; Công văn hướng dẫn số 7045/SLĐTBXH-VL-ATLĐ ngày 28 tháng 3 năm 2018 của Sở Lao động Thương binh và Xã hội về Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2018 với chủ đề “Chủ động các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc để hạn chế tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp”;  ngày 26 tháng 4 năm 2018, Sở Xây dựng Thành phố có Công văn số 4792/SXD-QLCLXD nhằm tăng cường chấp hành, kiểm tra, rà soát việc thực hiện quy định về an toàn lao động trong hoạt động xây dựng; trong đó, quy định cụ thể trách nhiệm như sau:

* Đối với Chủ đầu tư và nhà thầu xây dựng:

  • Chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức kiểm tra, đảm bảo các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng có đủ điều kiện năng lực thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành.

  • Thực hiện nghiêm các quy định về an toàn lao động, vệ sinh môi trường theo Điều 115 và Điều 116 Luật Xây dựng năm 2014, Thông tư 04/2017/TT-BXD ngày 30 tháng 3 năm 2017 của Bộ Xây dựng quy định về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình, Quy chuẩn xây dựng công trình, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 18:2014/BXD.

  • Tổ chức thực hiện đầy đủ các quy định chế độ chính sách về bảo hộ lao động cho người lao động như: trang bị đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động; khám sức khỏe định kỳ và khám phát hiện bệnh nghề nghiệp, …

  • Các biện pháp đảm bảo an toàn, nội quy về an toàn lao động phải được niêm yết công khai trên công trường xây dựng, những vị trí nguy hiểm phải có cảnh báo đề phòng tại nạn. Lắp các biển báo, rào chắn những khu vực nguy hiêm có nguy cơ tai nạn lao động.

  • Tổ chức huấn luyện an toàn, nội quy lao động theo đúng quy định pháp luật; phổ biến việc sử dụng an toàn các máy móc, thiết bị. Máy, thiết bị, vật tư phục vụ thi công có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động phải được kiểm định về an toàn trước khi đưa vào sử dụng, khi hoạt động phải tuân thủ quy trình, biện pháp đảm bảo an toàn; bảo dưỡng sửa chữa thiết bị, đảm bảo điều kiện hoạt động an toàn thiết bị.

  • Trường hợp công trình có sử dụng cần trục tháp, phải tuân thủ các quy định tại Quyết định số 73/2011/QĐ-UBND Quy định về sử dụng cần trục tháp tại các công trường xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

* Đối với Đơn vị giám sát:

Thực hiện đầy đủ trách nhiệm của nhà thầu giám sát theo quy định tại Điều 122 Luật Xây dựng năm 2014, Điều 26 Nghị định 46/2015/NĐ-CP, đảm bảo nhà thầu thi công tuân thủ đầy đủ các biện pháp thi công được duyệt và các quy định về an toàn lao động, vệ sinh môi trường.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
35811332