Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

 

 

Cấp Giấy phép xây dựng 9 tháng đầu năm 2018

Trong 9 tháng đầu năm 2018, Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh đã cấp 110 Giấy phép xây dựng...

Trong 9 tháng đầu năm 2018, Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh đã cấp 110 Giấy phép xây dựng cho các dự án đầu tư vào các khu chế xuất và khu công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó, 26 dự án có vốn đầu tư nước ngoài (19 dự án đầu tư xây dựng mới, 07 dự án mở rộng) và 84 dự án có vốn đầu tư trong nước (53 dự án đầu tư xây dựng mới, 31 dự án mở rộng).

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
36515357