Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

 

 

Triển khai thực hiện Thông tư 13/2017/TT-BXD ngày 08 tháng 12 năm 2017 về quy định sử dụng vật liệu xây không nung trong các công trình xây dựng

Ngày 08 tháng 12 năm 2017 Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư 13/2017/TT-BXD về quy định sử dụng vật liệu xây không nung...

Ngày 08 tháng 12 năm 2017 Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư 13/2017/TT-BXD về quy định sử dụng vật liệu xây không nung trong các công trình xây dựng. Thông tư này quy định việc sử dụng vật liệu xây không nung như: Gạch bê tông, tấm tường thạch cao, tấm 3D, tấm panel bê tông, tấm panel nhẹ,… trong các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp để làm tường, vách ngăn và khối xây.

Hình 1: Gạch không nung

Hình 2: Tấm thạch cao của Công ty cổ phần công nghiệp Vĩnh Tường trong KCN Hiệp Phước

Theo đó, các công trình xây dựng tại Thành phố Hồ Chí Minh sử dụng vật liệu xây không nung được quy định:

  1. Các công trình xây dựng được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước, vốn nhà nước ngoài ngân sách, vốn vay của doanh nghiệp có vốn nhà nước lớn hơn 30% phải sử dụng 100% vật liệu xây không nung trong tổng số vật liệu xây.

  2. Các công trình xây dựng từ 09 tầng trở lên phải sử dụng tối thiểu 80% vật liệu xây không nung trong tổng số vật liệu xây.

  3. Các công trình có yêu cầu đặc thù không sử dụng vật liệu xây không nung thì phải được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền xem xét, chấp thuận.

  4. Nhà nước khuyến khích sử dụng vật liệu xây không nung vào các công trình xây dựng không phân biệt nguồn vốn, số tầng.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2018 và thay thế Thông tư số 09/2012/TT-BXD ngày 28/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định sử dụng vật liệu xây không nung trong các công trình xây dựng.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
36050505