Xuất nhập khẩu - Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh
Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

 

 

Xuất nhập khẩu Xuất nhập khẩu

Quyết định số 30/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định trình tự, thủ tục xác nhận hàng hóa sử dụng trực tiếp cho phát triển hoạt động sản xuất của dự án đầu tư (16/8/2018 10:24)

Ngày 31/7/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 30/2018/QĐ-TTg, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Điều 19 và Điều 31 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP...


Ngày 31/7/2018, Thủ tướng Chính phủ  đã ban hành Quyết định số 30/2018/QĐ-TTg, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Điều 19 và Điều 31 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/ 9/2016 về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu về trình tự, thủ tục xác nhận hàng hóa sử dụng trực tiếp cho phát triển hoạt động ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ, đổi mới công nghệ; phương tiện vận tải chuyên dùng trong dây chuyền công nghệ sử dụng trực tiếp cho hoạt động sản xuất của dự án đầu tư.

Quyết định này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến việc xác nhận hàng hóa sử dụng trực tiếp cho phát triển hoạt động ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ, đổi mới công nghệ; phương tiện vận tải chuyên dùng trong dây chuyền công nghệ sử dụng trực tiếp cho hoạt động sản xuất của dự án đầu tư.

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/9/2018.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Thông tin mời tham dự Hội nghị “Đối thoại doanh nghiệp – Chính quyền Thành phố”(3/8/2018)
Thông tin mời tham dự Đoàn giao dịch xúc tiến thương mại tại Cộng hòa Argentina và Liên bang Mexico(1/8/2018)
Thông tin về Ngày Hội Các Nhà Cung Ứng 2018 của AmCham(27/7/2018)
Thông tin về Đoàn giao dịch XTTM tại Cộng hòa Argentina và Liên bang Mexico(26/7/2018)
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
34061193